fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Varannan psykiater snart i pension

Publicerad: 28 november 2006, 13:16

Hälften av alla specialistutbildade läkare och var fjärde specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrin pensioneras inom tio år.


Det visar en sammanställning som nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton lämnar i sin slutrapport till regeringen.

Psykiatrisamordningen har gjort en kartläggning av personalläget inom psykiatrin nu och tio år framåt. Den visar att inom tio år kommer drygt en fjärdedel av alla anställda inom psykiatrin att pensioneras. Det betyder att mellan 6 000 och 8 000 behöver nyrekryteras före år 2015.

En enkät till psykiatrin visar att sex av tio verksamheter har svårt eller ganska svårt att rekrytera psykiatrer. Fyra av tio har svårt eller ganska svårt att rekrytera sjuksköterskor specialistutbildade i psykiatri.

Förlängd AT med höjd lön

Anders Milton slår fast att tillgången till kompetent personal är avgörande för att satsningen inom psykiatriområdet ska lyckas. Detta "överträffar betydelsen av alla andra typer av resurser".

Ändå lägger han få konkreta förslag på personalområdet. Huvudförklaringen är att personalfrågorna sägs vara arbetsgivarnas, landstingens och kommunernas, ansvar.

Några av förslagen:

All psykiatrins personal bör vidareutbildas med statliga pengar.

Staten bör komma överens med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse om att ta fram ett nationellt handlingsprogram för personalrekrytering.

Landstingen bör erbjuda  AT  -läkare extra  AT  -månader inom psykiatri med förhöjd lön och inrätta kombinerade  ST  -forskarblock inom psykiatrin.

Antalet platser på psykologprogrammet bör öka.

Undervisning om psykisk sjukdom för blivande läkare, sjuksköterskor och andra vårdyrken är på vissa håll "helt otillräckligt" och måste förbättras.

Fler psykologer, socionomer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med psykiatrisk kompetens behöver anställas i primärvården, vilket skulle avlasta läkare och sjuksköterskor.

1,7 miljarder per år föreslås

Måndagen den 27 november presenterade nationelle psykiatrisamordnaren Anders Milton sin slutrapport. Detta är huvudförslagen:

Riksdagen antar en handlingsplan för utveckling av det psykiatriska området.

1, 7 miljarder kronor per år satsas under sju år med start 2009. Det handlar om 800 öronmärkta miljoner kronor till kommuner och landsting, 100 miljoner till utvecklingsinsatser, 100 miljoner kronor till forskning, 225 miljoner kronor till rehabilitering och 430 miljoner kronor till en bättre rättspsykiatri.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev