Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vård av multisjuka kan lära mycket av strokevården

Publicerad: 28 november 2003, 09:58

RIKSSTÄMMAN 2003: Det finns mycket att lära av strokevården när det gäller behandlingen av multisjuka patienter. Brist på rutiner och riktlinjer gör att många snabbt skickas hem igen efter diagnos och behandling på akuten.


De multisjuka äldre patienterna är i dag lågprioriterade trots att det är en mycket stor grupp i sjukvården. Enligt aktuella siffror från Socialstyrelsens patientregister är hela 40 procent på landets akutkliniker multisjuka patienter över 80 år.  Lennarth Johansson från Socialstyrelsens socialtjänstavdelning, äldreenheten, berättade vid gårdagens debatt om multisjuka äldre i akutsjukvården att cirka 7 procent av landets befolkning tillhör den här gruppen. Han menade att det är enkelt att snabbt räkna ut hur stor den här gruppen är i det egna landstinget.  Per Wester. Foto: Mats Andersson.Per Wester, strokespecialist vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, pekade på att de rutiner som används vid omhändertagande av strokepatienter också är tillämpbara på multisjuka patienter.  - Riktlinjer, uppföljning, särskilda enheter och aktiva patientföreningar är hörnstenar i strokevården som kan vara förebilder i behandlingen av multisjuka, berättade han.  Men bland åhörarna fanns många som menade att multisjuka äldre patienter inte ska in på sjukhusen. De vårdas bäst i primärvården.  Från landets geriatriker finns dock ett förslag om att ett speciellt äldreteam ska stötta akutintaget på sjukhusen.  I panelen fanns Mats Hellqvist, som är Sveriges enda mobila doktor. Han gör akuta hembesök hos gamla i Uppsala kommun. Som erfaren husläkare kan han förebygga onödiga ambulanstransporter till akuten och skapa en lugn och trygg kontakt med den gamla patienten.  Hans tjänst har också visat sig vara riktigt lönsam.  På tre år har han sparat in 23 miljoner kronor genom uteblivna ambulanstranporter och akutvård av patienter.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev