Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vård för organens skull splittrar kåren

Publicerad: 22 mars 2013, 08:32

Bror Gårdelöf, anestesiläkare, ogillar regeringens tankar kring organdonation. Han föreslår att den som inte vill donera inte heller ska kunna få ett organ.

Foto: Brita Nordholm/Bildbyrån

Medicinska åtgärder som bara syftar till att underlätta en organtransplantation är inte tillåtna i dag. Men nu ska frågan utredas. Läkarkåren är delad. Kritikerna varnar för svåra etiska dilemman och resursbrist.


I hälso- och sjukvårdslagen står det att patienter enbart får vårdas för sin egen skull. Denna princip har hamnat i fokus i diskussionen om organdonation. De som vill luckra upp principen pekar på att många fler organ kan tas till vara om sjukvården får fortsätta med  intensivvårdsbehandlingen av en döende person.

Regeringen kom i slutet av februari med direktiv till en organdonationsutredning. Utredningen ska analysera ”frågan om behandling kan genomföras enbart i syfte att möjliggöra donation”.

De intensivvårds- och anestesi­läkare som Dagens Medicin har talat med har olika syn på frågan.

– Personligen ser jag inte några svårigheter med att inte vårda en patient för deras egen skull om man vet att patienten uttryckligen har önskat att få donera. Då är det bästa vi kan göra att följa patientens vilja, säger Christina Agvald-Öhman, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

En läkare som är mer tvekande är Göran Mossberg, medicinskt ansvarig överläkare för intensivvården i Hudiksvall:

– Det positiva är att många fler organ skulle komma till sin rätt. Det som talar emot är att det kan bli svårt att hålla rågången klar.

Göran Mossberg tror att det finns risk för en gråzon mellan när patienten vårdas för sin egen skull och när patienten vårdas för att förbereda en organtransplantation.

– Det här kräver att vi får söka i donationsregistret innan patienten är död. Om jag får titta efter i donationsregistret kan det påverka hur jag tänker kring vården av patienten, säger Göran Mossberg.

Den farhåga han ser är att otydliga gråzoner kan skada allmänhetens förtroende för sjukvården.

– Då kan befolkningens donationsvilja sjunka, säger Göran Mossberg, som ändå tycker att det är positivt att regeringen utreder frågan.

Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare på Universitetssjukhuset i Linköping, är starkt kritisk till intensivvård enbart för att möjliggöra donation.

– Det innebär att man förvandlar patienterna från subjekt till objekt, säger han.

Bror Gårdelöf lyfter inte bara fram de etiska problem han ser med detta. Han ser också en omöjlig ekvation när det gäller resurserna i intensivvården.

– Det här är omöjligt om man inte drastiskt ökar resurserna till intensivvården, säger han.

Om lagen ändras och det blir möjligt att intensivvårda en patient för att förbereda en organdonation så vill Bror Gårdelöf att dessa patienter ska vårdas på särskilda avdelningar. Men han hoppas att regeringens utredare ska skrota förslaget. I stället har han ett annat.

– Jag vill att vi vänder på dagens system så att alla automatiskt blir donatorer. De som inte vill donera sina organ ska kunna avregistrera sig. Men de som avregistrerar sig som organdonatorer ska inte heller kunna bli aktuella för att ta emot organ, säger Bror Gårdelöf.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev