Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdanalys vill förbättra ledarskapet i sjukvården

Publicerad: 26 oktober 2017, 10:45

Fredrik Lennartsson

Foto: Rickard Kilström

Staten bör öka sitt engagemang för och stöd till sjukvårdens ledarskap, anser Vårdanalys. Allt färre läkare vill bli chefer.


Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

– Ledarskapet är en nyckelfråga för hälso- och sjukvårdens utveckling och förmåga att bli mer patientcentrerad, säger Fredrik Lennartsson, chef för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vårdanalys kommer i en ny rapport med en rad förslag som syftar till att förbättra ledningen och chefskapet i sjukvården.

De flesta rekommendationerna riktar sig till landstingen, eftersom de är huvudansvariga för vården. Men det finns också uppmaningar till staten.

– Vårdens chefer efterlyser en ökad tydlighet och långsiktighet i statens styrning av hälso- och sjukvården. Det gäller till exempel hur riktade statsbidrag påverkar landstingen, säger projektledaren Kajsa Westling, Vårdanalys.

Regeringen föreslås därför skapa ett forum för en ökad dialog med landstingen. På regeringens axlar läggs även att ta initiativ till ett nationellt program för stärkt ledarskap.

– Landstingen har kommit olika långt i sitt ledarskapsarbete. Staten bör därför också kunna erbjuda utvecklingsmedel, fortsätter Kajsa Westling.

Rapporten bygger bland annat på intervjuer med ett 50-tal chefer på olika nivåer i landstingen. Dagens Medicin rapporterade i nr 22/17 om kartläggningen av dagens brister och tog bland annat upp frågan om de många styrsignaler som chefer har att förhålla sig till.

Myndigheten har  även fört dialog med organisationer som SKL. Framgångsrika system i andra länder har studerats.

Vårdanalys pekar nu ut fem utvecklingsområden, se faktaruta, och ett handlar om chefskapets attraktivitet. Intervjuer under arbetets gång visar att vissa landsting har svårigheter att rekrytera verk­sam­hets­chefer och första linjens chefer.

– Framför allt bland läkarna ser vi tecken på ett minskat intresse för att bli chef, säger Kajsa Westling och refererar bland annat till Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

2009 kunde 8 procent av ST-läkarna absolut inte tänka sig att bli chef, 2016 hade andelen ökat till 22 procent, enligt Sylf.

Landstingen måste därför förbättra chefernas arbetsmiljö och kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling i ledarskap, anser Vård­analys. Regeringen uppmanas att lägga in mer utbildning om ledarskap i grundutbildningarna.

Vårdens chefer bör få bättre förutsättningar att vara ledare nära verksamheterna, enligt Vårdanalys. En väg som bör prövas är att minska antalet underställda och att ge bättre administrativt stöd från exempelvis HR-enheter.

Vad är då viktigast att landstingen respektive staten prioriterar i den långa listan med förslag?

– Det går inte att peka på en enskild åtgärd, allt hänger ihop, säger Fredrik Lennartsson.

Enligt sektionschef Anna-Greta Brodin på SKL har landstingen inga omedelbara behov av förstärkta statliga insatser på ledarskapsområdet i sjukvården.

– Vår ingång är att landstingen redan har uppbyggda strukturer och bra strategier för ledarskapsutveckling. Men jag har ännu inte sett rapporten från Vårdanalys och vet inte vad de kommer med.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev