onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdanställda trötta men trivs med sitt arbete

Publicerad: 9 december 2003, 11:47

Läkare och sjuksköterskor jobbar mer övertid och är mer fysiskt uttröttade än civilingenjörer och poliser. Ändå trivs åtta av tio med vårdjobb, enligt en ny rapport.


För att undersöka arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården har Landstingsförbundet låtit Statistiska centralbyrån, SCB, göra en jämförelse mellan tre vårdyrken och tre yrkesgrupper med liknande utbildningsbakgrund och arbetsvillkor. Undersökningen omfattar läkare och civilingenjörer, sjuksköterskor och poliser samt undersköterskor och anställda inom restaurangbranschen.  Resultatet visar att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är nöjda med sina jobb i lika hög utsträckning som civilingenjörer, poliser och restauranganställda. Dessutom upplever närmare 90 procent av vårdpersonalen att de har ett meningsfullt jobb. För de andra yrkesgrupperna ligger motsvarande andel på mellan 60 och 80 procent.  Varannan sjuksköterska fysiskt trött  - Det är glädjande att se att så många inom sjukvården faktiskt trivs med sitt jobb. Mot bakgrund av allt prat om besparingar och hög arbetsbelastning får man ju lätt bilden av att det skulle vara tvärtom, säger Christina Norlin Mistander, som är förhandlare vid Landstingsförbundets arbetsgivarpolitiska avdelning.  Samtidigt visar rapporten att just arbetsbelastningen upplevs som ett större problem hos vårdpersonalen än hos de andra grupperna. 33 procent av läkarna och 47 procent av sjuksköterskorna uppger att de är uttröttade i kroppen varje vecka. Bland civilingenjörer och poliser känner 21 respektive 37 procent sig uttröttade.  Det är också betydligt vanligare att läkare och sjuksköterskor får dra in på lunchen, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka. Undersköterskor uppger däremot att de drar in på lunchen och jobbar övertid i mindre utsträckning än restauranganställda.  Gemensamt för vårdanställda är att de upplever att de får mer möjlighet till stöd och uppmuntran från både chefer och arbetskamrater än de andra yrkeskategorierna. Samtidigt uppger ungefär var femte läkare, sjuksköterska och undersköterska att det är svårt att framföra kritiska synpunkter på sina arbetsförhållanden.  - Eftersom arbetsplatserna inom sjukvården ofta är stora kan det vara svårt att hinna med att se och prata med alla medarbetare. Cheferna måste bli bättre på att öppna upp för dialog ute på arbetsplatsen, säger Christina Norlin Mistander.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev