Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdcentraler följer inte upp långtidssjukskrivna

Publicerad: 24 augusti 2004, 11:30

Slentrianmässiga sjukskrivningar som fortgår utan uppföljningar och läkare som saknar skriftliga rutiner när de sjukskriver. Socialstyrelsens granskning av hur distriktsläkare sjukskriver visar på stora brister.


Trots de senaste årens intensiva debatt om sjukskrivningarna saknar primärvården handfasta råd, rutiner och handlingsplaner för hur läkare ska behandla sjukskrivna. Det visar en pågående granskning av cirka 200 vårdcentraler som Dagens Medicin har tagit del av. Socialstyrelsen konstaterar brister i hur de sjukskrivna behandlas på i stort sett samtliga av de nära 100 vårdcentraler som hittills har granskats. Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller dem som har varit sjukskrivna i mer än 60 dagar.  - Det saknas ofta rutiner och riktlinjer bland läkarna, något som verksamhetschefen har ansvar för. Bland annat kan det behövas en rutin som säger att läkaren tar kontakt med försäkringskassan efter en viss tid av sjukskrivningen, eller att man i läkargruppen regelbundet följer upp och diskuterar sjukskrivningarna, säger Lena Renman, byrådirektör på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm.  Rutiner viktiga för en effektiv vård  Att det finns gemensamma rutiner är viktigt för att ge de sjuka en effektiv vård och rehabilitering, anser hon. Ändå saknas de verktyg som skulle kunna underlätta arbetet.  - Sjukskrivandet är en del av läkarnas inkörda verksamhet, de tycks inte se behovet av ett PM med rutiner för hur sjukskrivningar ska skötas eller att göra regelbunden uppföljning av sjukskrivningsprocessen, säger Staffan Blom, tillsynsläkare vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå.  - I synnerhet på mottagningar med många hyrläkare och stor personalomsättning är det viktigt att det finns ett PM som till exempel säger något om hur lång tid i taget man ska sjukskriva.   Även uppföljningen av de sjukskrivna har brister, menar Socialstyrelsen. Vårdcentralerna bör regelbundet följa hur många sjukskrivna de har, varför de är sjukskrivna, hur länge de varit det och vilka insatser som har gjorts.  - Detta ska vara en del av kvalitetssäkringssystemet, det leder till bättre kvalitet och ger läkarna bättre underlag för sina beslut, säger Staffan Blom.  Ska genomföra 200 besök  Samarbetet med andra rehabiliteringsaktörer och paramedicinsk personal kan också förbättras. Av granskningen framgår att vårdcentralerna förvisso gör så gott de kan utifrån de resurser som finns. Men tillgången till sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer varierar.  Bättre samarbete med försäkringskassa, arbetsförmedling och andra rehabiliteringsaktörer efterlyses också.  - Vi hoppas att de besök vi gör och de samtal som förs vid tillsynsbesöken ska vara ett sätt för verksamhetscheferna på vårdcentralerna att komma igång med dessa rutiner, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.  Vid de närmare 200 besök som ingår i Socialstyrelsens granskning går tillsynsenhetens personal, tillsammans med verksamhetschefen på respektive vårdcentral, igenom ett omfattande frågeformulär. Dessutom görs journalgranskningar.   Materialet ska resultera i en rapport om hur sjukskrivningsprocessen ska förbättras för att patienterna ska få likvärdig behandling, vård och rehabilitering. Rapporten ska lämnas till regeringen i februari nästa år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev