Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag05.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Vårdcentraler ger för lite information till smärtpatienter

Publicerad: 27 november 2002, 12:05

Problem med smärtor från muskler och skelett är mycket vanliga bland vårdcentralernas patienter. Men det finns brister i den information de får om orsakerna bakom smärtan och möjliga behandlingsalternativ.


Det anser en grupp svenska forskare som deltar i en europeisk studie om läkares attityder och kunskaper om behandling av smärtor i bland annat nacke, skuldror och leder.  Studien visar att informationen till smärtpatienterna är bristfällig.  - Patienterna får för lite information både om orsakerna till sina problem och om hur man bäst kan behandla dem, säger Andreas Aly, överläkare vid Stockholms sjukhem och en av forskarna.  803 patienter med muskuloskelettala smärtor och 79 slumpvis utvalda allmänläkare fick svara på enkäter med olika frågor.  Studien visar att bara ett fåtal av de tillfrågade läkarna brukar dela ut skriftlig information till patienterna om de specifika smärttillstånden och hur de kan behandlas.  Lars Agréus, allmänläkare och forskare vid Allmänmedicin Stockholm i Huddinge, konstaterar att patientinformationen behöver förbättras.  - Även om läkemedelstillverkarna tillhandahåller bra patientinformation behöver den kompletteras med oberoende material, säger han.  Förskriver inte slentrianmässigt  Resultaten visar att läkarna har god kunskap om de smärtstillande medel de ger sina patienter. I stort sett alla uppgav dessutom att de var uppmärksamma på, och i viss mån bekymrade över, de biverkningar som de smärtstillande läkemedlen kan ge. NSAID-preparat var den behandling som oftast förskrevs.  - Detta ger tydliga signaler om att dessa preparat inte förskrivs slentrianmässigt, säger Lars Agréus.  Patienternas svar visar att många väntar med att söka vård för sina smärtproblem. En fjärdedel dröjde mer än ett år. En förklaring kan vara att många accepterar att leva med sin smärta. Men det kan också bero på att de inte tror på att de kommer att få en behandling som fungerar.  De kan till viss del ha fog för sin skepsis. Endast 23 procent av patienterna ansåg att de fick mycket god effekt av sin behandling.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev