tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdcentraler kan få rätt att erbjuda företagshälsovård

Publicerad: 12 september 2007, 07:42

Vårdcentraler kan få rätt att erbjuda företagshälsovård Foto: Lena Törnfelt, verksamhetschef för Leksands vårdcentral, är tveksam till att vårdcentraler skulle erbjuda företagshälsovård. – Det är ett stort steg för oss att ta, säger hon. Foto: Krister Halvars

Ändra lagen så att landstingsdrivna vårdcentraler får rätt att sälja företagshälsovård. Det föreslår regeringens utredare av före­tags­hälso­vården Anna Hedborg.

Ämnen i artikeln:

Företagshälsovård

Redan förra hösten lade Anna Hedborg ett förslag om att före­tags­hälso­vården ska få ta över de anställdas sjukskrivningar. Nu har hon utvecklat de tankegångarna och överlämnat ett mer detaljerat förslag till regeringen.

Ett förslag som LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak har ställt sig bakom. Mycket talar för att regeringen gör förslagets huvudinriktning till sin politik i den budgetpropositionen som läggs den 20 september.

Mattias Lundbäck (m), politiskt sakkunnig hos social­försäkrings­minister Cristina Husmark Pehrsson (m), säger till Dagens Medicin:

– Vi ställer oss positiva till att staten är med och delar på finansieringen av en utbyggd företagshälsovård.

En lagändring krävs
SKL har i samtalen med socialdepartementet krävt att landstingsdrivna vårdcentraler ska kunna erbjuda företagshälsovård mot betalning.

– Det är viktigt att den möjlig­heten finns på de platser där före­tags­hälso­vården inte är så stark och där det finns många små arbetsplatser, säger Roger Molin, biträdande chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

För att landstingsdrivna vård­cent­raler ska kunna få driva företagshälsovård mot betalning krävs en lagändring, vilket Anna Hedborg också föreslår.

I Finland, där sjukskrivningarna är ett mindre problem än i Sverige, erbjuder redan många vårdcentraler företagshälsovård.

– Erfarenheten visar att de länder som har en nära koppling mellan primär­vården och före­tags­hälso­vården också har lägre sjuktal, säger Anna Hedborg.

Hon är övertygad om att en sådan förändring även i Sverige leder till en sund konkurrens mellan primär­vården och företagshälsovården. Primär­vården skulle kunna få resurser att anställa psykologer, ergonomer, arbetsterapeuter och socionomer för att bilda multidisciplinära vårdteam.

Några knäckfrågor kvar att lösa
Anna Hedborg lägger även fram bland annat följande förslag:

■ Företagshälsovården ska fungera som den anställdas fasta sjukvårdskontakt i primärvården.

■ Företagshälsovården ska, efter ackreditering, kunna ta hand om Försäkringskasserelaterade uppgifter, som att pröva arbets­för­måga och koordinera insatser för återgång till arbete.

■ Staten, landstingen och arbets­givarna ska stå för en tredjedel var av finansieringen.

■ Bara de arbetsgivare och de landsting som vill behöver ansluta sig till modellen. Den anställda kan välja en annan läkare.

Även om arbetsmarknadens parter i huvudsak ställer sig bakom för­slagen finns det invändningar:
Vem ska betala för vad? Vilka villkor ska gälla för ackreditering? Hur ska man undvika att en primärvårdsliknande företagshälsovård inte glömmer bort sitt huvuduppdrag: det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Lena Törnfelt, verksamhetschef för Leksands vårdcentral, tycker att det är bra om företagshälsovården får ett större ansvar för sjukskrivningar.

– Många långa sjukskrivningar är ofta arbetsrelaterade.

Däremot är hon tveksam till att vårdcentraler skulle erbjuda företagshälsovård.

– Det är ett stort steg för oss att ta. Det är ändå före­tags­hälso­vården som har bäst kunskap och erfarenhet av att jobba med det förebyggande arbets­miljö­arbetet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev