Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

"Vårdens brister måste upp till ytan"

Publicerad: 16 november 2005, 12:42

DEBATT. It i vården handlar om utveckling av vården. Det handlar om patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitetsutveckling. Och om effektiv användning av den kvalificerade vårdpersonalens arbetstid.


För patienternas säkerhet är det viktigt att ansvariga läkare och annan vårdpersonal har tillgång till alla uppgifter, till exempel tidigare relevanta journaluppgifter, sjukdomshistoria, läkemedelslista och provsvar. Därför är det viktigt att sådana uppgifter finns tillgängliga, att de olika systemen som hanterar dem är kompatibla och att de kan överföras på ett säkert sätt från en vårdgivare till en annan. Detta är viktigt inte minst i samband med den vårdgaranti som införs nu.

För tillgängligheten vore det bra om vi alla på ett enkelt sätt kunde söka information, få svar på frågor och kunna boka tid på vår vårdcentral via internet. Jag vill också att det naturliga ska vara att man när man får besked om att man skall remitteras till någon annan enhet eller när det beslutas om en viss behandling så ska man också samtidigt få boka in en tid hos specialisten eller för operationen.

För kvalitetsutvecklingen i vården måste det bli enklare att registrera och använda olika uppgifter om vårdens resultat. De kvalitetsregister som finns inom många områden idag kan utvecklas betydligt om vi kan skapa ett enklare och mer enhetligt sätt att ta in uppgifterna. Jag ser det som mycket viktigt att jämföra resultaten och behandlingsmetoderna mellan olika enheter, men också över tid. Patienterna har rätt att få den bästa och mest effektiva vården, och den professionsdrivna kvalitetsutvecklingen behöver bra redskap. Även avvikelsehantering, biverkningar och felbehandlingar behöver rapporteras på ett enkelt sätt för att bidra till att förbättra vårdens kvalitet.

För att detta skall kunna nås krävs att flera aktörer samverkar och accepterar lösningar som är kompatibla och samordnade med varandra. Vi behöver en gemensam syn på vad som skall göras, vem som skall göra vad och när det skall vara klart. Vi behöver även gemensamma mål om varför it behövs inom vården och vad det är vi gemensamt vill uppnå.

Sådant vi behöver åtgärda är bland annat:  -Lagar och regler som möjliggör effektiv hantering även av integritetskänsliga uppgifter.  -Termer och begrepp som gör journalhanteringen mer enhetlig  -Ökad tillgänglighet genom till exempel tidsbokning, e-recept, provsvar.  -Säkerhets- och behörighetsfrågor  -Infrastruktur

I Nationella ledningsgruppen för it i vården samarbetar de olika aktörerna kring detta och jag räknar med att i början på nästa år kunna presentera en nationell it-policy för vården baserad på det arbetet.

Det finns ingen anledning att ha en lägre ambitionsnivå än att vi i Sverige skall vara världsledande när det gäller it-användning i vården. Vi har en del kvar att göra, men otroligt mycket att vinna!

Ylva Johansson  vårdminister (s)

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev