Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdens chefer tror på en sak – prioriterar en annan

Publicerad: 2 december 2015, 12:03

Jesper Olsson, utvecklingsansvarig vid Myndigheten för vårdanalys vill motarbeta vårdens tendens till bekväm narcissistisk verksamhetsutveckling.

Foto: Jens Krey

Myndigheten för vårdanalys har undersökt hur verksamhetschefer i primär- och specialistvård prioriterar i sitt utvecklingsarbete.


Enligt Jesper Olsson, utvecklingsansvarig vid Myndigheten för vårdanalys, visar internationella jämförelser att den svenska vården har en bit kvar vad det gäller att koordinera insatser och ge patienterna rätt information. Något som i förlängningen skapar både onödigt lidande och onödiga kostnader.

– Sverige är inte så bra på det här, sammanfattade han på Sjukvårdens ledarskapsdag som på onsdagen hölls i Aula Medica på Karolinska institutet i Stockholm.

För att få redan på hur verksamhetscheferna i primär- och specialistvården prioriterar i utvecklingsarbetet har Vårdanalys genomfört en enkätunderundersökning. Enkäten gick ut till samtliga omkring 1 900 verksamhetschefer och svarsfrekvensen var 21 procent.

Ett av fynden var att det ofta är medarbetarnas, och inte patienternas, behov som driver på utvecklingsarbetet. Ett annat fynd var att de områden som cheferna själva anser ha högst potential att påverka utvecklingen, exempelvis it-system och vårdkedjor, är inte de områden som prioriteras i det faktiska utvecklingsarbetet.

– Man gör det som finns inom ens egna fyra väggar. Man tycker att det går bra men har inte fog för det, sade Jesper Olsson med anledning av enkätsvaren visade att det sällan fanns data för den påstådda utvecklingen.

Han kallade fenomenet BNV, bekväm narcissistisk verksamhetsutveckling, och efterlyste bland annat mer faktabaserade, patientcentrerade och lärandestyrda chefsstöd för att råda bot på problemet.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev