Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdgaranti nytt recept för psykiatriska vården

Publicerad: 24 augusti 2004, 11:06

Psykiatrisamordnare Anders Milton vill att regeringen ska överväga en helt ny slags vårdgaranti för akut psykiskt sjuka. Han föreslår också att staten ska ta över landstingens kostnader för rättspsykiatrisk vård.


Det framgår av den översikt av dagsläget inom svensk psykiatri som regeringens nationella psykiatrisamordnare har lämnat till socialdepartementet.  Anders Milton skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter i juni att regeringen i höstens budget bör öronmärka en halv miljard kronor för psykiatrin under 2005, på villkor att kommuner och landsting satsar lika mycket.  I översikten skriver Anders Milton att det statliga stödet successivt bör höjas för att efter tre år uppgå till 1 miljard kronor. Om landsting och kommuner skjuter till lika mycket får psykiatrin 2 miljarder extra. Då klarar psykiatrin de mest akuta behoven och får lika stor del andel av landstingens budgetar som 1997.  I översikten efterlyser Anders Milton bland annat en ny slags vårdgaranti för de psykiskt funktionshindrade.  "Det är otillfredsställande att det finns så stora skillnader i den vård som erbjuds i olika delar av landet. Det enda rimliga är att man som vårdbehövande får samma grundinsatser oavsett var eller vem man är och när man söker. Vårdgaranti kan vara ett tydligt sätt att prioritera och driva på verksamheterna", står det i översikten.  En sådan vårdgaranti skulle, enligt Anders Milton, inledningsvis kunna riktas mot de tyngsta grupperna, som personer med både psykisk störning och missbruk, personer med sammansatt problematik, personer dömda till vård och de som insjuknat för första gången i schizofreni.  - När ett barn tas in med diabetes första gången kallas föräldrar och syskon in för att tillsammans med vårdpersonalen gå igenom tidigare läkemedelsbruk, biverkningar och livsstil. Men det sker sällan när en 20-åring tas in för schizofreni för första gången. I stället kan de placeras på en låst avdelning tillsammans med utagerande patienter. Det är väldigt ångestframkallande, säger Anders Milton.  Garanti riskerar bli "fyrkantig"  En vårdgaranti skulle, enligt honom, stadga att de här grupperna vid akut insjuknande har rätt till ett bestämt vårdprogram och ett rimligt omhändertagande. Exakt hur vårdgarantin ska utformas utvecklar inte psykiatrisamordnaren.  Invändningarna mot en nationell vårdgaranti för psykiskt sjuka är enligt Anders Milton att den blir för "fyrkantig", att den inkräktar på det kommunala självstyret och att det kan finnas olika vägar att nå det övergripande målet.  - Det avgörande är att kommuner och landsting prioriterar de här grupperna på ett annat sätt än vad de gjort hittills tidigare. Om det ska ske genom en särskild vårdgaranti eller inte får man fundera över.  Vill flytta över tung kostnad  Psykiatrisamordnaren anser också att regeringen bör överväga om staten ska ta över kostnaderna för den rättspsykiatriska vården från landstingen. Anders Miltons argument för detta är den rättspsykiatriska vården är ett alternativ till fängelsevård, vilken betalas av staten.  Kostnaden för en enda patient med rättspsykiatrisk vård är uppemot 1,5 miljoner kronor per år, vilket kan slå hårt mot små landsting.  Det handlar dock om ett stort åtagande. De cirka 1 200 patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård kostar omkring 1,6 miljarder kronor per år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev