fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdgivarportal gör det lättare att utreda dödsfall

Publicerad: 12 september 2006, 11:30

Nu tar Rättsmedicinalverket iLinköping hjälp av landstingets vårdgivarportal för att utreda oklara dödsfall. Istället för att jaga information ipappersarkiv och via telefon, får rättsläkarna snabbt tillgång till en mängd olika elektroniska patientdata.


I Landstinget i Östergötlands digitala vårdgivarportal lagras alla patientuppgifter som rör till exempel vårdtillfällen, undersökningar och provtagningar. Detta innebär att det går att söka på en person och få fram när han eller hon besökt sjukvården, vilka undersökningar och prover som gjordes och vad resultaten visade. I vissa fall finns även den löpande journaltexten tillgänglig i digital form, till exempel inom primärvården.

Sedan förra året är den rättsmedicinska avdelningen vid Rättsmedicinalverket i Linköping uppkopplad mot denna vårdgivarportal.  - Det här är ett smidigt sätt för oss att få en bild av personens sjukdomshistoria. Vi kan även se diagnoskoderna, och på sikt ska vi också kunna ta del av medicinlistorna, berättar initiativtagaren Fredrik Bäckström, rättsläkare i Linköping.

Har begränsat med tid  Rättsmedicinska avdelningen i Linköping sorterar under Rättsmedicinalverket som är en statlig myndighet. Huvuduppgiften är att genomföra obduktioner på uppdrag av polis- eller åklagarmyndigheter. Detta görs till exempel vid misstanke om våldsbrott och vid självmord, liksom vid olyckor och oklara dödsfall. Varje år görs i landet cirka 5500 sådana obduktioner.

Det är angeläget att få fram så mycket bakgrundsinformation som möjligt före själva obduktionen, så att man vet vilka eventuella vävnadsprov som bör tas för vidare analys.   - Obduktionen pågår i en till två timmar, sedan transporteras kroppen vidare. Vi har alltså begränsat med tid på oss, säger Fredrik Bäckström.

"Vi sökte många gånger i blindo"  Vid rena brottsutredningar är det dock inte alltid lika viktigt att samla in information om personens sjukdomshistoria, förklarar Fredrik Bäckström, eftersom det i dessa fall ofta finns en uppenbar dödsorsak.

Men vid oklara och oväntade dödsfall kan journalinformation vara mycket betydelsefull. Rättsmedicinalverket har därför lagstadgad rätt att kräva in journaluppgifter från landstingen i samband med dödsfallsutredningar.

Innan rättsläkarna i Linköping hade tillgång till den digitala informationen fick de lägga ner mycket tid på att få in journalanteckningar från olika håll.   - Vi visste inte heller alltid var vi skulle leta. En person kan ju ha vårdats på ett antal olika ställen under årens lopp. Vi sökte många gånger i blindo, förklarar han.

Nu däremot har rättsläkarna via vårdportalen tillgång till all information om patienter som vårdats i Östergötland. Detta har dock lett till ett annat problem: Hur ska man sortera ut vad som är viktigt ur den stora informationsmängden?

Hoppas att fler ska få hjälp  För att få hjälp att systematisera informationen har rättsmedicinska avdelningen därför inlett ett samarbete med institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Målet är att hitta mönster och samband som innebär att det går att göra mer riktade sökningar i databasen, och därmed begränsa informationsmängden.

- Till exempel har vi kunnat se att om en kemanalys är gjord under en vårdperiod är den intressant, annars inte, förklarar Fredrik Bäckström.

Hans förhoppning är att alla rättsmedicinska avdelningar på sikt ska ha nytta av det arbete som läggs ner i Linköping.  - I takt med att datorjournalerna sprider sig, öppnas den här möjligheten för fler rättsmedicinska avdelningar, konstaterar han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev