Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdpersonal ofta mellanbarn

Publicerad: 28 maj 2008, 12:14

Säg mig vilka syskon du har och jag ska säga dig vem du är.


Detta skulle mycket väl kunna bli Statistiska Centralbyråns nya slogan. Den sifferexercerande myndigheten har nämligen tagit reda på hur utbildningsnivå hänger samman med vilken plats i syskonskaran en person har.

Det visar sig att mellanbarn är en populär kategori inom just vårdyrken. För män gäller att den gosse som växer upp med äldre såväl som yngre syskon, i högre utsträckning än andra utbildar sig till läkare. Kvinnor i motsvarande situation utbildar sig i högre utsträckning till sjuksköterskor.

Varför det förhåller sig på detta vis har Statistiska Centralbyrån ingen förklaring till.

I övrigt visar undersökningen att ju fler syskon man har, desto sämre utbildningsnivå har man också. Ensambarn och äldsta barnet är de två kategorier som generellt har störst chans att ha genomgått någon form av eftergymnasial utbildning.

Myndigheten slår även fast att även om sambandet mellan plats i syskonskaran och högre utbildning visserligen finns där, är andra orsakssamband, såsom föräldrars utbildningsnivå och vilket kön en person har, betydligt starkare.

Lugnande besked för den som planerar en månghövdad barnaskara måhända.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev