torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdskador ska bli dyrt för kliniker

Publicerad: 17 april 2013, 05:59

Den klinik som orsakar vårdskador ska också betala för dem. Det är grunden för de ersättningsmodeller som nu ska införas i flera landsting.


Det är ett ersättningssystem från Stockholm som regeringen vill exportera till andra landsting. Modellen har använts för höftprotesoperationer och håller på att införas för ryggkirurgi.

– De här modellerna går ut på att skapa ett starkt intresse hos vårdgivarna för att undvika vård­skador, berättar Roger Molin, nationell vårdvalssamordnare.

I Stockholm finns ett tiotal mottagningar som utför höftprotesoperationer inom ramen för vårdvalet. Hälften är privata och hälften är landstingsdrivna. De får alla sin ersättning enligt samma modell med en grundersättning för varje operation. Men i slutändan kan det bli mer eller mindre pengar beroende på hur lyckad operationen blir. Alla vårdskador och komplikationer som uppstår inom två år betalas av den klinik där operationen utfördes. En mindre del av ersättningen betalas också ut efter patientnöjdhet som mäts genom patientenkäter.

– I Stockholm har man kunnat öka antalet operationer samtidigt som man har fått ner kostnaderna och fått högre kvalitet, säger Roger Molin.

Därför vill han nu att fler landsting ska följa Stockholms exempel. För att åstadkomma detta har regeringen anlitat företaget Ivbar som har arbetat med att utforma Stockholmsmodellen. Företaget får tre miljoner kronor under två år för att ge konsulthjälp till de landsting som vill införa ersättningssystem enligt samma koncept. Hittills har åtta landsting anmält intresse för att delta.

– De ska ta fram nya ersättningsmodeller på sex nya områden. Landstingen får själva komma överens om vilka områden det ska vara, berättar Roger Molin.
Han nämner hjärtsvikt och diabetes som två tänkbara områden. Men han betonar att det är helt upp till de landsting som deltar i projektet att tillsammans enas om sex olika områden. Det ska vara nya områden vilket innebär att höft- och rygg­kirurgi som redan införts i Stockholm inte omfattas av projektet.

Tanken är i första hand att de nya ersättningsmodellerna ska införas som en del av vårdvalssystem i specialistvården. Roger Molins uppdrag som nationell vårdvalssamordnare är att få fler landsting att starta specialistvårdval där privata aktörer bjuds in. Men landstingen har även möjlighet att använda modellerna för sin interna prissättning.

De nya ersättningssystemen ska införas under 2013 och 2014. Satsningen är en fortsättning på ett projekt som har pågått under det senaste året för att minska återinläggningar på sjukhus. I det projektet har tio landsting deltagit.

– De modeller som har införts i tio landsting handlar bland annat om att ge patienterna ett bättre stöd den första gången de kommer in och när de skrivs ut än i dag. Sjukvården får extra pengar för detta. Men om de återkommer till sjukhuset inom 30 dagar så betalar vi inte ut några pengar, berättar Roger Molin.

Det ska kosta om vården inte når upp till målen. Det är principen bakom både denna modell och de nya ersättningssystem som nu ska lanseras runtom i landet.

– Vi vill komma ifrån modeller där man betalar per vårdtillfälle eller per insats. Det här handlar om att hitta sätt att betala för vård som premierar nolltolerans mot kvalitetsbrister, säger Roger Molin.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev