Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdskador skiljer sig mellan könen

Publicerad: 24 september 2015, 12:00

Foto: Thinkstock

Män råkar oftare än kvinnor ut för vårdskador på sjukhus, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


Av männen som fick sjukhusvård hösten 2014 drabbades 8,5 procent av skador som borde ha kunnat undvikas – bland kvinnorna gällde det 7,7 procent.

Det visar den fjärde rapporten om den journalgranskning som genomförts i SKL:s regi sedan 2012. Fram till den sista december 2014 har granskningsteamen på 63 sjukhus totalt gått igenom 38 555 journaler.

Skillnaden i skadefrekvens mellan män och kvinnor är statistiskt säkerställd. Men än vet inte professor Hans Rutberg och de övriga i arbetsgruppen vad den beror på.

Jämfört med tidigare journalgranskningar fortsätter både undvikbara och icke undvikbara vårdskador att minska. Omräknat till en nationell nivå har antalet vårdtillfällen med undvikbara skador sjunkit från 9,9 procent under första halvåret 2013 till 7,3 procent under andra halvåret 2014.

– Det visar tydligt att patientsäkerhetsarbetet ger resultat, vilket betyder minskat lidande för patienterna och sänkta kostnader för sjukvården, säger Hans Rutberg till Dagens Medicin.

Men trots det ledde närmare 45 procent av skadehändelserna under hösten 2014 till att patienterna fick ligga kvar längre på sjukhus än planerat. I cirka 5 procent av fallen handlade det om allvarligare skador, som antingen orsakade en permanent skada, krävde livsuppehållande behandling eller bidrog till att patienten avled.

Rapporten: Skador i vården. Markörbaserad journalgranskning 2013-2014, SKL september 2015

Relaterat material

Bara vart tionde allvarligt fall anmäls

Hon överväger nollvision i patientsäkerhetsfrågan

Färre vårdskador på sjukhus än väntat

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev