Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vårdvalet efter valet - så utvecklar vi vårdvalet för patienterna

Publicerad: 23 februari 2011, 10:51


Seminarium den 9 november 2010

Dagens Medicin bjuder in till Privatvårdsdagen 2010 som i år fokuserar  på vårdvalet efter valet. En dag för diskussion, debatt och  erfarenhetsutbyte om det fria vårdvalets framtid.

■ Vad händer med vårdvalet efter valet i höst?
   ■ Hur planerar regioner och landsting att utveckla sina vårdvalsmodeller?
   ■ Vilka modeller behövs för utvärdering, kunskapsstyrning och kvalitetssäkring?
   ■ Finns det framgångsrecept för att överleva som aktör i vårdvalet?

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information:

Datum: Tisdagen den 9 november, kl 9.10-17.00. Registrering från 8.15.
Plats: Rival, Mariatorget i Stockholm.
Deltagaravgift: 995 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 1 395 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Preliminärt program

8.15 Registrering och kaffe med smörgås

9.10 Välkommen till Privatvårdsdagen 2010.

9.15 Den nya regeringens vårdpolitik för utveckling av vårdvalet.
Så här blir regeringens fortsatta politik för sjukvården, med särskilt fokus på vårdval, patientens rätt och konkurrens bland vårdgivare.
Talare: Karin Johansson (KD), statssekreterare, socialdepartementet.

9.45 Vårdval 2.0 i landsting och regioner – våra planer för de kommande åren.
Medverkande: Rose-Marie Nyborg, chef VG Primärvård, Catharina Barkman, chef utvecklingsavdelningen, HSN-förvaltningen,Stockholms läns landsting, Carina Nordqvist Falk, chef Hälsoval Skåne.

10.20 Bensträckare med förfriskningar.

10.30 Kan fritt bli rätt? Kunskapsstyrning vid vårdval.
Hur säkrar beställarna att patienterna får evidensbaserad vård, att riktlinjer och rekommendationer följs och att kvaliteten upprätthålls på en fri vårdmarknad? Exempel på olika styrmodeller presenteras, med ett konkret exempel från Västra Götalandsregionen som nu investerar 4,5 miljoner kronor i olika satsningar för att få alla vårdvalets vårdcentraler att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes.
Talare: Mats Brommels, professor, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet, Tony Holm, ansvarig för projektet med implementering av nationella diabetesriktlinjer inom VG Primärvård.

11.10 Att överleva i en konkurrensutsatt värld.
Vårdvalsreformen har beskrivits som en av de mest omfattande förändringarna i primärvårdens historia. Nu väntar utbyggnad av vårdvalet till fler områden i sjukvården. Hur påverkar det villkoren för läkaryrket? Vilka möjligheter och risker möter läkaren på den nya fria marknaden?
Talare: Anders Nilsson, verksamhetschef, Täby Centrum Doktorn, styrelseledamot i Svenska Distriktsläkarföreningen samt medförfattare till boken Patientens val - en bok om primärvård och vårdval, Håkan Wittgren, vd i Läkarförbundet.

11.40 Hur ser det ”bästa” vårdvalet ut?
Villkoren i de olika vårdvalsmodellerna skiljer sig åt mellan olika  regioner och landsting, både när det gäller ersättningsvillkor,  certifieringskrav och uppföljningssystem. Vårdföretagarna presenterar  sina medlemmars slutsatser och erfarenheter av vad som fungerar bra och  mindre bra. Går det att plocka russinen ur kakan i de olika  vårdvalsmodellerna, och på så sätt utveckla en nationell mönstermodell  för vårdval?
Talare: Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna, Lil Ljunggren Lönnberg, Rådhusgruppen.

12.10 Lunch

13.10 När patienten blir kund - vett och etikett på mottagningen.
Vad ligger egentligen i begreppet service? Vad utmärker en kundorienterad organisation i vården? Vad gör att en kund byter leverantör? Gäller samma sak vården som i andra servicebranscher? Mats Danielsson, konsult och expert på kundbemötande, ger sina bästa tips på hur man kan möta både sina patienter (kunder) och sina kollegor med glädje.
Talare: Mats Danielsson, Etikettdoktorn.

13.30 Så knyter vi ihop närsjukvård, specialistvård och rehabilitering i effektiva vårdkedjor inom vårdvalet.
Stockholms läns landsting är hittills det enda landsting som har infört vårdval inom specialistområden. Det skapar möjligheter att öka kvaliteten och effektiviteten i hela vårdkedjan. Capio visar, med höft- och knäplastiker som exempel, hur integrering av primär- och specialistvård underlättar utredning och remittering samt ger bättre informerade patienter.
Talare: Gunnar Nemeth, vd i Capio, Sten Forsberg, specialistläkare i allmänmedicin, chefläkare, Capio Närsjukvård och Tobias Wirén, verksamhetschef, ortopedkliniken, Capio S:t Görans sjukhus.

14.00 Patienten i centrum - exempel på verklig patientnytta i vårdvalet.
Vårdvalet i primärvård och kommun möjliggör ett tänkande där patienten sätts i centrum. Ett exempel är Praktikertjänst geriatrik, som i Haninge och Tyresö utanför Stockholm driver ASIH och basgeriatrik i öppen- och slutenvård. Företaget har också startat en vårdcentral inom ramen för Vårdval Stockholm som möjliggör att patienterna kan ha samma vårdkontaker i primärvården som de har i geriatriken. Ett samarbete med Haninge kommun har lett till att det även finns en auktorisering för korttidsboende inom ramen för det kommunala uppdraget. Detta innebär effektiva vårdkedjor och kontinuitet där patienten sätts i centrum.
Talare: Helena Gille, verksamhetschef, Praktikertjänst Geriatrik i Haninge.

14.30 Kaffe med tillbehör

15.00 Vårdval och/eller upphandling - vilka spelregler behövs?
Många regioner och landsting står inför behovet att strukturera och  koncentrera sina verksamheter. En lösning kan vara att låta privata  vårdgivare ta över. PricewaterhouseCoopers presenterar en helt ny  undersökning bland regioner och landsting om deras erfarenheter av  vårdval och upphandling. Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas?
Talare: Dag Fagerhem och Roine Gillingsjö, PricewaterhouseCoopers.

15.30 Vårdval på ny mark - vilka nya områden passar för ett fritt patientval?
Inom primärvården finns nu vårdvalssystem i alla regioner och landsting, i enlighet med lagen om vårdval som trädde i kraft 1 januari 2010. Vilka nya områden skulle passa bäst för att införa vårdval på bred front? Finns det områden som inte alls passar för ett system där patienten fritt kan välja?
Paneldiskussion med Magnus Dahl, affärsområdeschef, Aleris Närsjukvård Stockholm, Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, och Anders Henriksson, (S), Landstinget Kalmar.

16.00 Speed debate: Så vill vi se framtidens vårdval!
Företrädare för vårdgivare och vårdens organisationer presenterar sin önskelista och får svar direkt från en panel med ansvariga politiker.
Medverkande: Gunnar Welander, Läkarförbundet, Anna Hertting, Sjukgymnastförbundet, Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet, Björn Zackrisson, Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, Michel Silvestri, Centrum för klinisk utbildning. Politikerpanel: Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, Birgitta Rydberg (FP), Stockholms läns landsting, Anders Henriksson (S), Landstinget Kalmar, Anders Lönnberg (S), Stockholms läns landsting.

17.00 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev