Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Variant av gen för cox-2 skyddade mot hjärtinfarkt och stroke

Publicerad: 13 maj 2004, 07:36

Personer som hade en speciell variant av en gen som kodar för enzymet cox-2, hade en lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller ischemisk stroke. Det framgår av en italiensk studie som presenteras i tidskriften Jama, Journal of the American Medical Association.


En hjärtinfarkt eller stroke tros orsakas av att metalloproteinaser bryter ner och destabiliserar aterosklerotiska plack som därmed brister. Produktion av metalloproteinaser från makrofager stimuleras bland annat av enzymet cyklooxygenas-2, cox-2. I vilken grad cox-2 uttrycks kan bero på ärftliga orsaker, men det är oklart om det finns samband mellan olika genvarianter av den gen som kodar för cox-2 och risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke orsakad av brustna plack.  Forskare från bland annat Università G. d'Annunzio, Chieti, Italien, gjorde en fall-kontrollstudie av 864 patienter med en första hjärtinfarkt eller aterotrombotisk ischemisk stroke. De matchades mot lika många andra sjukhuspatienter med avseende på ålder, kön, kroppsmasseindex BMI, rökning, blodtryck, blodfetter och diabetes. Variationer i position 765 i den gen som kodar för cox-2 studerades med PCR-teknik.  Den heterozygota varianten 765GC (där G står för kvävebasen guanin och C för cytosin) förekom hos 17,9 procent av patienterna och 43,3 procent hos kontrollpersonerna. Den homozygota varianten 765CC förekom hos endast 1,1 procent av patienterna men 6,4 procent av kontrollpersonerna. Den homozygota varianten 765GG förekom hos 81 procent av hjärtinfarkt- och strokepatienterna men enbart 50,3 procent hos kontrollpersonerna.  Personer som hade minst en C-allel i genposition 765 hade lägre risk för hjärtinfarkt eller stroke. De med genvarianten 765GC hade 52 procent lägre risk och de med varianten 765CC hade 67 procent lägre risk än de med varianten 765GG.  Hos patienter med minst en C-allel fanns lägre mängder av cox-2 och metalloproteinaser i aterosklerotiska plack. Men variation i genposition 765 påverkade inte andra processer i kärlen, som produktionen av prostacyklin i kärlendotelet eller den endotelberoende kärlvidgningen.  I en undergrupp bestående av 224 patienter med hjärtinfarkt eller stroke sågs signifikant lägre nivåer av inflammationsmarkören CRP hos patienter med minst en 765C-allel. De hade i genomsnitt 0,8 milligram per liter jämfört med 2,6 milligram per liter hos dem utan 765C-allel.  Forskarna konstaterar att förekomst av en eller två 765C-alleler i genen som kodar för cox-2 kan kopplas till en lägre risk för hjärtinfarkt och ischemisk stroke orsakad av brustna aterosklerotiska plack. Att bestämma vilken genvariant en person tillhör kan vara värdefullt för att bedöma en persons genetiska risk för hjärtinfarkt och stroke.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev