Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Varje fall har lång väg att gå

Publicerad: 25 september 2013, 05:00

Varje månad får Inspektionen för vård och omsorg in mellan ­300 och 700 anmälningar om fel i vården. Här är ett.


Den 25 augusti 2011: En kvinna i 75-årsåldern ramlar på en buss och slår i ländryggen. Dagen efter åker hon in med ambulans till Uddevalla sjukhus där det efter en röntgenundersökning konstateras att hon har en fraktur på en ryggkota. Då frakturen bedöms som stabil skrivs kvinnan ut.

Den 27 augusti 2011: Kvinnan söker åter akut. Denna gång läggs hon in på en observationsavdelning på sjukhuset och blir sedan utskriven den 29 augusti.

Den 11 november 2011: Kvinnans dotter skriver en anmälan om fel i vården där det framförs klagomål på ambulanssjuksköterskans bemötande, obegriplig information från ortopeden på akuten, avsaknad av behandlings- och rehabili­teringsplan, oprofessionellt yrkesutövande från anställda vid observationsavdelningen och brister i vårdkedjan mellan sluten- och primärvård.

Den 14 november 2011: Anmälan registreras vid Socialstyrelsen och ett ärende öppnas.

Den 8 maj 2012: Efter att först ha fått in en fullmakt från anmälaren begär Socialstyrelsen in yttranden och journaler.

Den 6 augusti 2012: En sjuksköterska svarar från observationsavdelningen. Han minns inte patientfallet men svarar på kritiken utifrån vad han kan läsa i patientens journaler.

Den 27 augusti 2012: En sjuksköterska svarar från akutmottagningen, hon minns inte heller patienten och kommenterar att händelsen ligger ett år bakåt i tiden samt att diagnosen är vanlig. Även hon svarar utifrån journalanteckningar.

Den 8 oktober 2012: Anmälarens dotter yttrar sig igen och skriver bland annat att kritiken främst är riktad mot undersköterskorna på observationsavdelningen, den sjuksköterska som uttalat sig var den person som anmälaren hade tyckt mest om.

Den 16 oktober 2012: Verksamhetschefen för ortopedkliniken svarar. Utifrån journaler anser han att behandlingen varit bra men att informationen kunde ha varit bättre.

Den 19 februari 2013: Verksamhetschefen yttrar sig för ambulansen och konstaterar att anmälan skiljer sig åt från de uppgifter som kommer från ambulanspersonalen.

Den 3 september 2013: Inspektionen för vård och omsorg skriver ett åtta sidor långt beslut med den sammantagna bedömningen att medicinska undersökningar och bedömningar har varit korrekta men att vårdgivaren kritiseras för att inte ha säkerställt kvaliteten i vården. Ärendet avslutas.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev