onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Västmanland först med kvinnlig aortascreening

Publicerad: 6 februari 2008, 13:54

Landstinget Västmanland är ensamt i Sverige att erbjuda screening för pulsåderbråck till kvinnor. Men landstinget får kritik för att verksamheten inte är evidensbaserad.


Flera landsting har startat eller planerar att starta ultraljudsscreening för bukaortaaneurysm, pulsåderbråck i buken, bland 65-åriga män. Syftet är att hitta och behandla pulsåderbråcken innan de spricker vilket annars i många fall leder till döden.

Bukaortaaneurysm är ungefär fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Det är anledningen till att landstingen avvaktat med att införa screening av kvinnor. Undantaget är Landstinget Västmanland. Här uppmanas alla kvinnor över 65 år med riskfaktorer för att utveckla bukaortaaneurysm att undersöka sig.

– Amerikanska studier visar att kvinnor som till exempel röker, har haft hjärtinfarkt eller har en förälder som drabbats av pulsåderbråck har nästan lika hög risk att drabbas av sjukdomen som män. Framför allt verkar rökning vara starkt kopplat till utveckling av pulsåderbråck. Därför har vi valt att även försöka nå ut till denna grupp, säger Anders Hellberg, chef för kärlkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås.

Massundersökningen av bukaortaaneurysm i Västmanland startade i maj 2007. Av de runt 2 000 individer som hittills har screenats i landstinget tror Anders Hellberg ungefär 100 är kvinnor. Man har haft vissa svårigheter att nå ut till den aktuella målgruppen, eftersom kvinnor med riskfaktorer inte finns i något särskilt register.

– På kallelsen till undersökningen som vi skickar ut till alla 65- och 70-åriga män bjuder vi in även deras fruar till undersökningen om de har någon av de aktuella riskfaktorerna. Vi undersöker också alla kvinnor i samband med vård för hjärtinfarkt, säger Anders Hellberg.

Men screening av kvinnor för att hitta pulsåderbråck är kontroversiellt. Anders Wanhainen, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ansvarig för pulsåderscreening i Landstinget i Uppsala län, är tveksam till Västmanlands tillvägagångssätt. Han påpekar att det saknas medicinsk evidens.

– Risk-nyttabalansen är annorlunda hos högriskindivider än hos befolkningen i stort, eftersom riskerna kan vara större med den förebyggande operationen då den skadade delen av pulsådern ersätts med en kärlprotes. Ser till antalet vunna levnadsår vinner man troligen mer på att screena friska individer eftersom dessa har en längre förväntad livslängd än högriskindivider, säger Anders Wanhainen.

I landstingen i Uppsala och i Dalarna genomförs nu en studie där 70-åriga kvinnor kallas till screening för pulsåderbråck.

– Det finns vissa data som tyder på att bukaortaaneurysm hos kvinnor brister tre gånger så ofta som aneurysm hos män. Därför kan det finnas skäl att också inkludera kvinnor i screening. Men detta måste studeras mer noggrant innan man inför screening bland kvinnor som rutin i sjukvården, säger Anders Wanhainen.

Anders Hellberg försvarar Västmanlands tillvägagångssätt att screena kvinnor med riskfaktorer.

– En logisk prioritetsordning vid screening av bukaortaaneurysm är först att screena alla patienter med konstaterad kärlsjukdom. Därefter screenas alla män över 65 år. Och om man har resurser över screenar man även kvinnor med riskfaktorer, säger han.

– Att kvinnor med riskfaktorer har lägre förväntad livslängd än kvinnor utan riskfaktorer ser jag inte som ett hinder. Om man bara var ute efter att maximera antalet levnadsår skulle man aldrig rikta några insatser mot svårt sjuka människor, fortsätter Anders Hellberg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev