Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Västsverige har sämsta tillgången på onkologer

Publicerad: 22 mars 2006, 12:14

Västra sjukvårdsregionen har den sämsta tillgången på onkologisk specialistvård i hela landet. Stockholm har nästan tre gånger fler onkologer per invånare än Göteborg.


I Västra sjukvårdsregionen, där bland annat Göteborg ingår, går det 45 000 invånare per onkolog. I Stockholm-Gotlandregionen endast 16 000.

- Det visar bara hur virrig och ojämlik cancervården är, säger Tor Ekman, verksamhetschef för Jubileumskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Tor Ekman har i dagarna frågat klinikcheferna för landets samtliga onkologkliniker "Hur många specialister har ni?" och "Hur många ST-läkare har ni?"

Uppdelat på antal invånare i respektive sjukvårdsregion visade resultatet på stora skillnader. Västra sjukvårdsregionen har den ojämförbart sämsta tillgången i hela landet. Där går det   45 000 invånare per onkolog. De flesta andra regioner ligger runt 30 000 invånare per onkolog, även om Stockholm-Gotland-  regionen sticker ut med blott 16 000 invånare per onkolog, det vill säga 2,8 gånger fler onkologer per invånare än Västra sjukvårdsregionen.

- Visst, vissa onkologer jobbar mer, andra mindre. Det varierar över tid och slår från vecka till vecka. Men det ger ett mått på antal specialister i regionen som i sin tur säger något om tillgängligheten till onkologisk specialistvård. Och om man tror att onkologer gör nytta i vården, speglar det även den givna vårdens kvalitet, säger Tor Ekman.

- Jag vill poängtera att detta absolut inte handlar om något gnäll över Stockholm. Tvärtom, det är bara att gratulera. De har den standard som det borde vara, tillägger han.

Enligt ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra götalandsregionen bygger Västra sjukvårdsregionen nu ut sin strålbehandlingskapacitet för att råda bot på det underskott av strålbehandlingsapparater som flera utredningar har påpekat.

Taklagsfesten för de nya lokalerna har precis hållits och år 2008 ska det finnas lika många apparater per invånare som i resten av landet. Det har också fattats beslut om att specialutbilda fler läkare och sjuksköterskor för att utföra dessa strålbehandlingar. Jubileumskliniken har därför under de senaste åren haft ett ökat inflöde av underläkare som nu utbildas till specialister.

Det syns i statistiken. I Västra sjukvårdsregionen går det knappt 52 000 invånare per ST-läkare, medan det exempelvis i   sydöstra sjukvårdsregionen går hela 163 000 invånare per blivande specialist i onkologi.

- Det är förunderligt att tillgången till specialister och blivande specialister varierar så mellan olika regioner, säger Tor Ekman.  

Enligt honom innebär skillnaderna i antal färdiga onkologer även faktiska skillnader i vårdens kvalitet. I Västra sjukvårdsregionen blir betydligt färre patienter bedömda för onkologisk behandling. Det är inte säkert att skillnaderna påverkar den kurativa cancerbehandlingen, men den palliativa cancervården påverkas "definitivt", anser Tor Ekman.

- Palliativ vård innebär inte bara vård i livets slutskede utan lika ofta till exempel symtomlindrande strålbehandling eller optimering av medicinsk behandling till patienter med månader eller år kvar att leva. Det är helt uppenbart att dagens brist på onkologer i Västra Götaland leder till en försämrad vård då färre patienter har möjlighet att träffa och bli bedömda av en   onkolog, säger han.

Men det är inte bara antalet onkologer som skiljer sig åt mellan landsdelarna. Det finns även stora skillnader i den farmakologiska behandlingen.

Detta gäller speciellt de nya och dyra cancermediciner som kommit de senaste åren, se bland annat Dagens Medicin nr 7/05 och 38/05. Tor Ekman har också jämfört denna behandling mellan olika sjukvårdsregioner, en genomgång som bekräftar Dagens Medicins tidigare granskning.

Under år 2004 var kostnaderna för bröstcancermedlet Herceptin (trastuzumab) 10 700 kronor per 1 000 invånare i Uppsala-Örebroregionen, men endast 3 900 kronor i Södra sjukvårdsregionen, visar Tor Ekmans analys. Och en senare beräkning visar att klyftan ökar.

Under de tio första månaderna år 2005 var samma kostnader 11 500 kronor och 2 400 kronor för Uppsala-Örebroregionen respektive Södra sjukvårdsregionen.

- Dessa exempel - som visar att utnyttjandet av nya läkemedel styrs på ett icke planerat sätt genom de lokala verksamheternas budget - åskådliggör nödvändigheten av ett helhetsgrepp på cancervården nationellt, säger Tor Ekman.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev