Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Växande medicintekniskt berg på Läkemedelsverket

Publicerad: 19 mars 2002, 08:46

Andelen oavslutade ärenden på Läkemedelsverkets enhet för medicinsk teknik ökade kraftigt förra året. Som skäl anges personalbrist. Lars Johansson på Läkemedelsverket spår att högen med ärenden kommer att bli liggande i flera år om inte ytterligare resurser tillförs enheten.-Det här är normala inkörningsproblem och enligt de rapporter jag fått löper arbetet väl, kommenterar Eva Persson-Göransson, statssekreterare på Socialdepartementet.


Som Dagens Medicins tidigare berättat (se länk i rutan uppe till höger) har man fått prioritera hårt i ärendehögen på enheten för Medicinteknik på Läkemedelsverket på grund av personalbrist.  Nu bekräftas detta av statistiken i årsredovisningen för 2001. Av diagrammet här intill framgår att antalet inkomna rapporter ökat från 375 till 512 under året. Samtidigt har antalet avslutade ärenden halverats, från drygt 400 till drygt 200.  Det ledde till att mer än 350 ärenden som inte avslutatas fanns hos verket vid årsskiftet 2001-2002.  Antalet oavslutade ärenden (röda staplar) på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket i Uppsala växte kraftigt förra året. Ljusblå staplar= nyinkomna ärenden, gula staplar= avgjorda ärenden." BORDER="0"Antalet oavslutade ärenden (röda staplar) på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket i Uppsala växte kraftigt förra året. Ljusblå staplar= nyinkomna ärenden, gula staplar= avgjorda ärenden.  ........................................................................................................  - Vi har precis hunnit ikapp med rekryteringen till de 13 tjänster som vi har för närvarande. Det innebär att vi framåt årsskiftet räknar med att vara i balans mellan inkommande och handlagda ärenden. Däremot kommer den hög av ärenden som vi hunnit samla på oss att bli liggande under flera år om vi inte får mer resurser, säger Lars Johansson som är tillförordnad chef vid Läkemedelsverkets enhet för Medicinteknik.  Exakt den här utvecklingen varnade flera remissinstanser för inför beslutet att flytta enheten från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket i Uppsala:  "Ur branschens synpunkt är det mycket oroande om den nu uppbyggda verksamheten inom Socialstyrelsens Medicintekniska enhet skulle gå förlorad genom kompetensbortfall... Erfarenheterna från andra branscher visar att det inte går att, som utredningen gör, enkelt utgå från att samtlig eller ens huvuddelen personal flyttar med vid en omlokalisering", skrev Sjukvårdens Leverantörsförening (SLF), Föreningen Svensk Dentalhandel (FSD) och svensk DiagnostikaFörening (Svedif) i ett gemensamt remissvar.  I ett annat remissvar skrev Göran Liedström, under många år ansvarig för de medicintekniska frågorna inom Socialstyrelsen:  "Den medicintekniska kunskap Läkemedelsverket har tillgång till i dag är helt naturligt begränsad, eftersom verket inte arbetar med dessa frågor. En överföring av arbetsuppgifterna till verker förutsätter att kompetens kan tillföras. Tjänstemännen vid den medicintekniska enheten är specialister och skulle någon av dem inför en överföring välja att inte följa med kommer verksamheten att äventyras under en viss tid."  Nu har farhågorna alltså besannats och Göran Liedström och Anders Hultman på SLF skulle kunna utbrista i ett samfällt "vad var det vi sa".  Men från politiskt håll anser man inte att situationen är vare sig anmärkningsvärd eller alarmerande:  -Man får alltid räkna med att alla inblandade väljer att inte följa med i sådana här fall. Man får istället se det som positivt att de som följde med bidrog till kontinuitet i handläggningen, säger Eva Persson-Göransson, statssekreterare på Socialdepartementet och politiskt ansvarig i beredningen av utflyttningen.  -Vi har en ständig dialog med Läkemedelsverket och enligt de rapporter som jag fått löper arbetet väl och man har inte haft några problem att rekrytera personal, avslutar Eva Persson-Göransson.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev