Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Viagra till svenska kvinnor prövas på uppdrag av Pfizer

Publicerad: 24 mars 2003, 16:22

Efter dundersuccén med impotensmedlet Viagra satsar läkemedelsföretagen nu på kvinnorna. På Karolinska sjukhuset i Solna pågår två läkemedelsstudier, som överläkare Angelica Hirschberg är ansvarig för.


Förhoppningen är att hjälpa kvinnor som lider av nedsatt sexuell lust eller som har problem att tända sexuellt. Men diagnosens kriterier är kontroversiella.  Vid Karolinska sjukhuset i Solna och fyra andra sjukhus i Sverige pågår två studier där forskarna utvärderar läkemedel som ska hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion.  Angelica Hirschberg. Foto: Anders Kallersand.Angelica Hirschberg är docent och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet i Solna och kliniskt ansvarig för de bägge studierna. Hon och hennes kollegor letar efter kvinnor över 48 år som antingen har problem med nedsatt sexuell lust eller som har problem att tända sexuellt, det vill säga att kroppen inte svarar vid sexuell stimulering trots bevarad lust.  På grund av sekretess får forskarna inte tala om vare sig vilka substanser som undersöks eller vilket företag som ligger bakom studierna.  Men enligt uppgifter till Dagens Medicin sker bägge undersökningarna på uppdrag av läkemedelsföretaget Pfizer. En av de substanser som undersöks är sildenafil, det vill säga samma substans som ingår i Pfizers storsäljare Viagra och som företaget nu hoppas ska kunna hjälpa kvinnor som har problem att tända sexuellt.  Den andra studien vänder sig till kvinnor som även har nedsatt sexuell lust. Men forskarna får inte berätta hur preparatet fungerar.  - Det får jag inte säga något om. Jag tror faktiskt inte man vet så mycket om det heller. Det är en medicin som togs fram för ett helt annat tillstånd och där man upptäckte denna funktion som en bieffekt. Vi testar preparatet mot både lust- och tändningsproblematik, säger Angelica Hirschberg.  De två undersökningarna på Karolinska sjukhuset är långt ifrån unika. Just nu bedriver läkemedelsföretag över hela världen en intensiv jakt efter substanser som kan hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion.  Ett av incitamenten är utan tvekan förhoppningen att upprepa succén med Viagra, som i dag skrivs ut med en hastighet av nio piller i sekunden.  Men kriterierna för diagnosen sexuell dysfunktion är omdiskuterade. I en mycket uppmärksammad artikel i den medicinska tidskriften British Medical Journal (2003;326:45-7) varnar den australiensiska medicinjournalisten Ray Moynihan för att diagnosen kan komma att missbrukas av läkemedelsföretag som strävar efter att maximera sin marknad. Problemet övermedikaliseras, vilket kan leda till att många friska kvinnor sjukförklaras.  Ray Moynihan menar att det sker i två steg. Först sprider PR-firmor budskapet att sjukdomen är betydligt vanligare än man hittills trott. Därefter lanseras läkemedlen med en bred, offensiv marknadsföring.  Som exempel nämner han en artikel i den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association (1999;281:537-44) av den amerikanske sociologen Ed Laumann. I artikeln kommer Ed Laumann och hans kollegor fram till att förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor är så pass hög som 43 procent.  Men författarna reserverar sig och skriver att deras data inte motsvarar en klinisk diagnos av begreppet sexuell dysfunktion. I undersökningen räckte det nämligen att de intervjuade kvinnorna svarade ja på bara en av sju frågor om huruvida de upplevt någon form av sexuellt problem under minst två månader under det föregående året för att kvinnorna skulle registreras som sexuellt dysfunktionella.  Men när läkemedelsföretagen hänvisar till studien presenteras resultaten som kliniska fakta.  - Jag förnekar inte att sexuell dysfunktion hos kvinnor är ett verkligt problem. Men när siffror används på det här sättet, så att nästan hälften av alla amerikanska kvinnor sjukförklaras, blir det absurt. Miljoner friska kvinnor får höra att de har en sjukdom, sedan kommer de att bombarderas med sofistikerade reklambudskap för läkemedel. Då handlar det om något annat än att hjälpa de kvinnor som verkligen lider av sexuell dysfunktion, säger Ray Moynihan till Dagens Medicin.  Ray Moynihan påpekar också att i stort sett samtliga medlemmar i expertgruppen inom American Foundation for Urologic Diseases, AFUD, med uppdraget att definiera diagnosen sexuell dysfunktion hos kvinnor har anknytningar till industrin.  - 18 av de 19 författarna till den rapport AFUD lämnade år 2000 uppgav att de hade anknytning till något läkemedelsföretag. Om läkemedelsindustrin tillåts spela en så stor roll när det gäller att definiera sjukdomen finns det en klar risk att beskrivningen av problemet förvrängs, säger Ray Moynihan.  Kerstin Fugl-Meyer, docent i klinisk sexologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingår i AFUD:s grupp som fortsätter arbetet med att definiera diagnoser av sexuella dysfunktioner hos kvinnor. Hon protesterar mot Ray Moynihans beskrivning.  - I gruppen ingår bara kliniskt verksamma personer och mig veterligt har de inte större anknytning till industrin än vad många andra läkare har. Det viktiga är att det är personer som har stor klinisk erfarenhet av att möta dessa kvinnor, säger Kerstin Fugl-Meyer.  Hon betonar att sexuell dysfunktion hos kvinnor inte är någon påhittad sjukdom och hon välkomnar läkemedel som kan hjälpa de kvinnor som har problem. Men hon håller med Ray Moynihan om att det finns en risk att problemet förenklas till att kunna lösas med ett piller.  - Sexuell dysfunktion hos kvinnor är ett komplext problem. Därför måste läkarna få bättre utbildning i sexologi, så att de kan komma fram till en behandling som hjälper, säger Kerstin FuglMeyer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev