Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Viktigt att följa upp deprimerad som behandlas med läkemedel

Publicerad: 10 september 2004, 14:22

Patienter som får läkemedel mot depression måste följas upp noggrant och målet ska vara att de blir helt återställda. Det är ett viktigt budskap i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer. I dag publiceras de på myndighetens hemsida.


- Det är lätt att förskriva läkemedel, men det är bara en del. Depressionsbehandling är ett åtagande som man som läkare tar på sig, att följa upp och förse patienten med information, säger Björn Mårtensson, överläkare vid Psykiatricentrum Karolinska i Solna.  Han är en av experterna bakom rekommendationerna, som bygger på SBU-rapporten om depressionsbehandling som kom tidigare i år. SBU:s omfattande faktagenomgång har gjort det möjligt att skriva riktlinjerna på ett mer precist sätt än tidigare, enligt Björn Mårtensson.  Målet med läkemedelsbehandling av depression ska alltid vara att symtomen ska försvinna och att patienten ska återfå sin arbetsförmåga och sociala funktion.  - Uppföljningen innebär dels att kontrollera att patienten verkligen blir bra, dels att man är aktiv i sin behandling om patienten inte blir det, framhåller Björn Mårtensson.  För att avgöra hur djup depressionen är bör en skattning göras, till exempel med den så kallade MADRS-skalan. Då får man en utgångspunkt för uppföljningen, där skalan kan utnyttjas igen.  - Det räcker inte att fråga patienten "hur mår du?". Svaret "bättre" kan dölja så mycket. Därför är det viktigt med ett bedömningsinstrument som ger en konkret bild av hur mycket bättre patienten är, och kan utgöra en bra utgångspunkt för fortsatt diskussion, säger Björn Mårtensson.  Ett första återbesök ska göras inom sju till tio dagar och det måste vara lätt för patienten att få tag på läkaren. Om ingen förbättring märks efter någon månad, trots att patienten tar medicinen på rätt sätt, bör dosen höjas. Behandlingen ska pågå i minst sex till tolv månader, för att sedan trappas ut försiktigt.  Vid lindrig till måttlig depression rekommenderas i första hand SSRI-preparat, selektiva serotoninåterupptagshämmare, eftersom de ger mindre allvarliga biverkningar. Dessutom poängteras att psykoterapi kan ha lika god effekt som läkemedel för dessa depressioner.  För svårare depressioner rekommenderas läkemedel som hämmar både serotonin- och noradrenalinupptag. Även tricykliska antidepressiva är ett alternativ.  Rekommendationerna innehåller ett särskilt kapitel om gravida och ammande kvinnor. 10-20 procent i denna grupp har en depression, jämfört med runt 5 procent i hela befolkningen. Även för dem rekommenderas nu SSRI-preparat i första hand.  Depressioner hos äldre ägnas också särskild uppmärksamhet. Depressiva symtom är vanliga hos äldre och depressionerna är ofta långdragna.  - Man ska vara alert med behandling och inte försumma äldres depressivitet, men det är viktigt att följa upp så att det inte blir slentrian, säger Björn Mårtensson.  Barn och unga med depression ska tas upp i en kommande behandlingsrekommendation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev