Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vill sänka krav för att bli specialistsjuksköterska

Publicerad: 17 juni 2002, 09:17

Högskolornas behörighetskrav hindrar många sjuksköterskor från att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Det hävdar Lena Tell på Landstingsförbundet, som nu vill att lärosätena sänker kraven.


På flera håll i landet är bristen på specialistsjuksköterskor stor. Ett av problemen är att högskolorna och universiteten inte fått tillräckligt många sökande under de senaste åren. Detta har bland annat förklarats med sjuksköterskornas ekonomiska situation och att vissa arbetsgivare inte varit villiga att bevilja tjänstledighet. Nu lyfter Landstingsförbundet fram högskolornas inträdeskrav som ett stort hinder.  Lena Tell. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Lena Tell. Foto: Anders Kallersand.- På de flesta håll måste man ha 40 eller 60 poäng omvårdnad för att bli antagen till utbildningarna till specialistsjuksköterska. Det är oacceptabelt, säger Lena Tell, förhandlingschef på Landstingsförbundet.  Många saknar behörighet  1993 blev sjuksköterskeutbildningen en treårig högskoleutbildning som innehåller 60 poäng omvårdnad. De sjuksköterskor som utbildat sig före 1993 har ofta inte mer än 20 poäng omvårdnad i bagaget.  - Större delen av sjuksköterskorna som arbetar ute i landstingen är inte behöriga. De har erfarenheten, men inte de akademiska poängen, säger Lena Tell.  För att sätta press på högskolorna har Landstingsförbundet nu bett regeringen att göra en översyn av behörighetskraven.  - Med tanke på bristsituationen är det ohållbart med krav som förhållandevis få uppfyller, säger Lena Tell.  Högskoleförordningens enda krav är att den sökande till specialistsjuksköterskeutbildning ska vara legitimerad sjuksköterska. I samband med regleringen av de nya specialistutbildningarna påtalade regeringen också att behörighetskraven bör vara utformade så att de inte hindrar vissa grupper av sökande. Det är dock upp till varje universitet eller högskola att själv besluta om behörighetsnivå.  Vill inte lösa bristsituationen  - Om vi ska ha hög kvalitet på utbildningen krävs att studenterna har lärt sig ett vetenskapligt tänkande. Och att lösa vårdens akuta personalproblem är knappast universitetens uppgift, säger Ewa Pilhammar Andersson, ordförande i Programnämnden för omvårdnadsutbildning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, som omfattar de medicinska, vårdvetenskapliga och odontologiska fakulteternas forskning och utbildning.  Vårdförbundet är positivt till att högskolorna ställer krav som borgar för hög kvalitet vid sjuksköterskeutbildningarna. Men mot bakgrund av medlemmarnas förutsättningar, och behoven ute i hälso- och sjukvården, vill man även att sjuksköterskor med den äldre grundutbildningen ges möjlighet att påbörja specialistutbildningen.  - Högskolorna måste hitta lösningar som gör att det går att läsa omvårdnad på olika nivåer inom ramen för specialistutbildningen, säger Kristina Malm Jansson, som arbetar med yrkes- och villkorsfrågor på Vårdförbundet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev