Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Villkor för papperslösas vård utreds

Publicerad: 8 maj 2013, 09:03

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att reda ut vad det betyder att papperslösa ska ha rätt till ”vård som inte kan anstå”.


Den första juli i år får papperslösa och gömda rätt till viss sjukvård i Sverige enligt en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Men redan innan lagen trätt i kraft har regeringen insett att den har brister. Enligt lagen ska papperslösa och gömda ha rätt till  vård som inte kan anstå . Men exakt vad detta innebär är oklart.

Därför ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning och ett förtydligande kring vad begreppet innebär. Senast den 28 februari 2014 ska Socialstyrelsen redovisa sitt svar om hur  vård som inte kan anstå  ska tolkas.

Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur uppföljning och dokumentation av vård för papperslösa ska ske. I detta uppdrag ska Socialstyrelsen samarbeta med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Apotekens service.

Förslaget om vård för papperslösa har fått skarp kritik för att vara otillräckligt. Ett 60-tal organisationer står bakom  Rätt till vård-initiativet  som kräver att papperslösa och gömda ska få rätt till vård på samma villkor som alla andra som bor i Sverige.

Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Vårdförbundet finns bland de organisationer som står bakom initiativet. Läkarförbundet har påpekat att förslaget innebär att vårdpersonalen tvingas sortera patienter och Läkaresällskapet har lyft fram att det innebär att läkare kan tvingas handla i strid mot sin yrkesetik.

Relaterat material

Kraftfull kritik mot förslag om vård till papperslösa

Papperslösa ska få viss vård

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev