Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Vioxx ökade risken för hjärtinfarkt

Publicerad: 21 April 2004, 07:11

En ny amerikansk studie ger tydligt stöd för uppfattningen att smärtmedlet Vioxx kan skada hjärtat. Däremot finns inget som talar för att det konkurrerande läkemedlet Celebra skulle öka infarktrisken.


Patienter som behandlades med det smärtlindrande läkemedlet Vioxx, rofecoxib, hade ökad risk för akut hjärtinfarkt jämfört med patienter som behandlades med en annan coxib, Celebra, celecoxib, eller andra smärtlindrande NSAID-preparat. Coxiber används bland annat för behandling av smärta vid reumatisk sjukdom.  Det framgår av en studie som publiceras den 4 maj i tidskriften Circulation, 2004;109:2068-73.  I flera år har det funnits olika uppfattningar och tolkningar av om läkemedel som Vioxx ökar risken för hjärtsjukdom. Bland annat har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA utrett säkerhetsfrågor hos rofecoxib, celecoxib och andra läkemedel i samma grupp. Men frågorna har inte fått någon slutlig lösning.  I den nu aktuella studien har forskare från bland annat Harvard Medical School, Boston, undersökt 10 895 patienter med hjärtinfarkt och fyra ålders- och könsmatchade kontrollpersoner för varje fall. Totalt ingick 54 475 personer 65 år och äldre i studien.  Personer som behandlades med rofecoxib hade 24 procent högre risk att drabbas av en akut hjärtinfarkt än de som åt celecoxib. Jämfört med andra NSAID var risken 14 procent högre.  Risken för hjärtinfarkt ökade med högre dos rofecoxib. De som åt mer än 25 milligram rofecoxib per dag hade 70 procent högre risk för hjärtinfarkt än de som åt mer än 200 milligram celecoxib per dag.  Den ökade risken för hjärtinfarkt klingade av med tiden. Under de tre första månadernas behandling innebar rofecoxib cirka 40 procent högre risk för hjärtinfarkt jämfört med celecoxib under samma tid. Efter mer än tre månaders behandling fanns inga statistiska skillnader mellan läkemedlen.

Studien finansierades genom ett forskningsanslag från företaget MSD till Brigham and Women's hospital i Boston, USA. MSD, som marknadsför Vioxx, vill tona ner betydelsen av studien.  - Det är viktigt att komma ihåg att det rör sig om en epidemiologisk studie och som sådan har den en relativt sett låg bevisvärde jämfört med prospektiva randomiserade kliniska studier. Ett belysande exempel på detta var rekommendationerna om att använda hormonterapi till kvinnor världen över som skydd för kardiovaskulära sjukdomar. Dessa råd var baserade på epidemiologiska data. När sedan stora randomiserade kliniska studier genomfördes visade data på motsatt förhållande - en ökad risk, säger Tommy Ringart, informationschef på MSD.  - Det är också viktigt att komma ihåg att man i prospektiva randomiserade kliniska studier, för Vioxx givet i kronisk behandlingsdos, har sett en frekvens av hjärtinfarkt motsvarande den för placebo, säger Tommy Ringart.   Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA slutförde i höstas en granskning av säkerheten för coxiber (se länk i rutan uppe till höger), den läkemedelsklass som Vioxx och Celebra tillhör.   EMEA bedömer att fördelarna överväger riskerna för vissa grupper patienter. Dock ska varningstexter läggas till eller förstärkas, särskilt när det gäller patienter med hög risk för mag- och hjärtkärlsjukdom. Dessutom ska varningstexter införas, eller förändras, när det gäller risken för allvarliga hud- och överkänslighetsreaktioner.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev