Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

VIP-telefon mellan sjukhus och vårdcentral blev ett lyft

Publicerad: 6 Februari 2007, 15:18

Foto: André de Loisted

En bärbar telefon i sjukhusläkarens ficka. Så enkel kan lösningen i stora drag vara för att äldre ska slippa långvarig väntan på akuten och på uppföljning vid utskrivning. – Läkarlänken är ett riktigt lyft, säger Patrik Midlöv, distriktsläkare vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv.


Gamla som ofta har flera sjukdomar eller personer som vårdas i livets slutskede och försämras kan få vänta länge på sjukhusens akutmottagningar. Och när de sedan skrivs ut kan det bli glapp mellan sjukhuset och den fortsatta vården.

I mellersta Skåne har ett nytt samarbete mellan vårdcentraler och Universitetssjukhuset i Lund utvecklats. Det började i fjol med ett försöksprojekt på tre vårdcentraler i Eslöv, Lund och Arlöv. Utvärderingarna var positiva bland både personal och patienter. Nu införs modellen, som har fått namnet Läkarlänken, även på övriga vårdcentraler i sjukvårdsdistriktet.

Såväl sjukhuset som vårdcentralerna ska ha så kallade  VIP  -telefoner, särskilda nummer för direkt kontakt mellan sjukhusläkaren och berörd läkare på vårdcentralen.

När patienterna kommer till sjukhuset kan det till exempel handla om hjärtsviktssymtom, ett dåligt inställt blodsocker eller en känd cancerpatient med behov av blodtransfusion.

– De har halvakuta tillstånd och hör inte till de högst prioriterade på akuten. Risken är också att de åker ner i prioriteringsordningen då det kommer in mer akuta fall. De får vänta länge, blir hungriga, trötta och kan till och med bli sämre med längre vårdtid som följd, säger Lydia Holmdahl, överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

Hon är – tillsammans med Bengt Bengtsson, distriktsläkare och vårdstrateg inom primärvården i mellersta Skåne – projektledare för Läkarlänken.

Ofta handlar det om äldre personer som bor hemma eller i särskilda boenden. Ett annat problem med dessa patienter var att när de skrevs ut från sjukhuset hade de redan fullbokade distriktsläkarna svårt att ta emot patienterna med kort varsel för uppföljande undersökningar.

Direktkontakt till avdelningen
För att lösa problemen finns vid avdelning 8 – en akutsjukvårdsavdelning med geriatrisk inriktning – numera alltid en specialistläkare som bär på den särskilda  VIP  -telefonen. Och på vårdcentralerna bemannar någon, oftast en sjuksköterska, en speciell telefon. Det finns helt enkelt en direktkontakt från vårdcentralen till avdelningen och tvärtom.

– När en patient blir försämrad ringer distriktsläkaren till läkaren på sjukhuset. De diskuterar vad som är det bästa för patienten, det är inte alltid patienten behöver läggas in, ibland kan man avvakta. Ska patienten läggas in så får han eller hon komma direkt in på avdelningen och behöver inte passera akuten, säger Bengt Bengtsson.

När patienten sedan skrivs ut kan sjukhusläkaren kontakta vårdcentralen genom det speciella telefonnumret. Sjuksköterskan som svarar hämtar vid brådskande fall berörda läkare direkt eller så kan hon be dem ringa upp.

Den utskrivande läkaren på sjukhuset kan direkt informera och diskutera vad som gjorts och vilka prover och undersökningar som rekommenderas. Distriktsläkaren kan i sin tur se till att en distriktssköterska går hem till patienten för att exempelvis ta blodtrycket. Det ger snabbare uppföljningar.

"Det har fungerat bra"
Det finns också möjlighet till återkoppling till läkaren på sjukhuset efter utskrivning. Bland annat kan sjukhusläkaren få ta del av provsvaren.

– Även om det har varit olika läkare på sjukhuset som svarat i telefonen så har de alla varit informerade. Det har fungerat bra, säger Patrik Midlöv, distriktsläkare vid Tåbelunds vårdcentral, som deltagit i försöksprojektet.

Systemet fungerar fullt ut vardagar mellan 8.00 och 17.00, då vårdcentralerna är bemannade, men det används i viss mån även andra tider, då det är möjligt.

Karin Sjöberg

Problemet:
Bland annat äldre patienter fick vänta länge på akuten och det fanns ett glapp mellan sjukhusvård och fortsatt vård efter utskrivning. Fullbokade distriktsläkare kunde inte ta prover med kort varsel.

Lösningen:
Ett särskilt VIP-nummer infördes på sjukhus respektive vårdcentral. Patienterna läggs in direkt på vårdavdelningen. Distriktsläkaren får direkt information inför utskrivningen och kan ordna att en distriktssjuksköterska tar prover.

Resultatet:
Ingen väntan på akuten. Snabbare uppföljning vid utskrivning. Smidigare arbete för läkarna då de direkt får nödvändig information om patienten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev