Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Virustest framgångsrikt vid cervixcancerscreening

Publicerad: 18 oktober 2007, 08:55

En kombination av konventionellt cellprov och HPV-test minskade förekomsten av cancer och cellförändringar i livmoderhalsen hos kvinnor. Det visar en svensk studie, som även får stöd av kanadensiska resultat.


Screening för cervixcancer görs vanligen med hjälp av ett cellprov, Pap-test. På senare år har det diskuterats om det vore effektivt att även testa för det virus som ligger bakom de flesta fall av cervixcancer, HPV.

Nu presenterar svenska forskare, bland andra Pontus Naucler och Joakim Dillner vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, resultaten från en stor studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

I undersökningen ingick 12 527 kvinnor mellan 32 och 38 år som deltog i det svenska screeningprogrammet. De delades slumpmässigt in i två grupper där hälften testades med cellprov och hälften med både cellprov och HPV-test. Kvinnorna som hade ett positivt HPV-test men inga synliga cellförändringar i Pap-testet erbjöds ytterligare ett HPV-prov ett år senare. Om de fortfarande var infekterade erbjöds de vidare utredning med vävnadsprov. Kvinnorna följdes i genomsnitt i 4,1 år.

Vid det första screeningtillfället hittades 51 procent fler cellförändringar av grad 2 och 3 eller cancer hos dem som genomgick båda testerna, än bland kvinnorna som bara genomgick ett cellprov.

Vid nästa gynekologiska hälsokontroll cirka tre år senare var det däremot 42 procent färre i den dubbeltestade gruppen som hade sådana förändringar jämfört med dem som bara gjort konventionellt cellprov. Den troliga förklaringen är att fler cellförändringar behandlats bland kvinnorna som HPV-testades och därmed inte utvecklats till mer långtgångna förändringar och cancer.

De svenska forskarna drar slutsatsen att tillägg av HPV-test till cellprov i screeningen minskar förekomsten av cervixcancer och cellförändringar.

I samma nummer av tidskriften publiceras även en kanadensisk studie, där de två testerna har jämförts hos drygt 10 000 kvinnor i städerna Montreal och St John’s. Alla genomgick båda testerna och vid förekomst av cellförändringar eller HPV-infektion togs en biopsi. Biopsier togs även på ett slumpmässigt urval av de övriga kvinnorna.

Jämförelsen visade att HPV-testet identifierade fler av de faktiska cellförändringarna av grad 2 och 3 – sensitiviteten var 94,6 procent jämfört med 55,4 procent för cellprovet.

New England Journal of Medicine 2007; 357: 1579–1588, 1589–1597

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev