Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Vissa stammar av Helicobacter pylori var vanligare vid stroke

Publicerad: 30 juli 2002, 08:34

Det finns ingen tydlig bild av sambanden mellan förekomst av bakterien Helicobacter pylori och kärlsjukdom. Enligt en italienska studie i veckans utgåva av tidskriften Circulation kan det finnas ett samband mellan en särskild typ av bakterien och stroke orsakad av ateroskleros i hjärnans blodkärl.


Ämnen i artikeln:

Helicobacter pyloriStroke

Inflammationer, exempelvis orsakade av bakterier, spelar en viktig roll för uppkomst och tillvaäxt av aterosklerotiska plack i blodkärlen och därmed för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom och ischemisk stroke. Helicobacter pylori, som först påvisades vara den viktigaste faktorn för uppkomsten av sår på magsäcken och tolvfingertarmen och som dessutom kan leda till magcancer, är en av de organismer som även misstänks ligga bakom ateroskleros.  Men resultat från tidigare forskning har inte kunnat ge entydiga svar på frågan om magsårsbakterien har en skadlig roll. Detta har lett vidare till funderingar om det kan vara så att enbart vissa stammar av Helicobacter skulle vara farliga, medan andra kanske är harmlösa för människan. Det faktum att omkring hälften av världens befolkning är infekterade av bakterien men endast en liten andel drabbas av magsår eller magcancer pekar i riktningen att det inte finns ett enkelt orsakssamband mellan bakterien och sjukdom.  Särskilt intresse har riktats mot Helicobacter med en genförändring som gör dem positiva för cagA-test, det vill säga cytotoxinassocierad gen A. Sådana stammar är kraftigt sjukdomsalstrande och det har tidigare setts samband mellan denna variant av bakterien och hjärt-kärlsjukdom.  För att undersöka om sådana samband även gäller för ischemisk stroke undersökte en grupp forskare, bland annat från Tor Vergata-universitetet i Rom, Italien, förekomsten av olika stammar av Helicobacter hos 199 patienter och 151 friska kontrollpersoner. Patienter och kontrollpersoner levde under liknande socioekonomiska förhållanden.  Av patienterna hade 138 stycken en stroke orsakad av aterosklerotisk sjukdom i kärl i hjärnan (grupp A), medan 61 hade en stroke orsakad av plack som funnits i hjärtats kranskärl, men spruckit och med blodet transporterats till hjärnan där fragmenten stoppat blodtillförseln och orsakat det akuta tillståndet (grupp B).  I grupp A var 71 procent av patienterna infekterade med Helicobacter, i grupp B 64 procent och i kontrollgruppen 70 procent. Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda.  Däremot var en klar skillnad i andelen cagA-positiva stammar. I grupp A var 43 procent cagA-positiva, medan andelen i grupp B var 20 procent. I kontrollgruppen var andelen ungefär som i grupp B, 18 procent. Siffrorna är justerade med hänsyn tagen till allmänna riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och social bakgrund.  Forskarna poängterar att studien inte kan slå fast att cagA-positiva Helicobacterstammar ökar risken för ischemisk stroke. För det krävs ytterligare forskning.

Sten Erik Jensen

Ämnen i artikeln:

Helicobacter pyloriStroke

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev