Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Waran och nya antikoagulantia - risker och nytta för vården

Publicerad: 23 februari 2011, 10:34


Eftermiddagsseminarium 24 nov

I över 50 år har Waran varit dominerande som förebyggande behandling mot blodproppar. Nu har en ny generation orala antikoagulantia gjort entré på marknaden, än så länge för en begränsad grupp patienter. Men snart väntar godkännande för den första stora indikationen – strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

Dagens Medicin bjuder in till ett eftermiddagsseminarium som beskriver hur vården påverkas när Waran får konkurrens av nya moderna antikoagulantia. Det handlar om en strukturomvandling av en etablerad organisation för behandling av en av vårdens största patientgrupper. Ungefär 100 000 svenskar har förmaksflimmer.

■ Vilka bör behandlas med de nya läkemedlen?
   ■ Vad ska hända med dagens Waranmottagningar?
   ■ Vad blir de hälsoekonomiska konsekvenserna?
   ■ Hur säkrar vi att patienterna fortsätter sin behandling om kontrollerna minskar?

Detta seminarium har varit.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 24 november 2010, kl 11.45-17.15.
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1 K. Stockholm.
Deltagaravgift: 595 kronor + moms för helårsprenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 995 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program

11.30 Registrering och lunch.

12.45 Seminariets moderator hälsar välkommen.

12.50 Den nya generationens antikoagulationsläkemedel, hur ska vi tolka studierna?
Lars Wallentin, professor i kardiologi och huvudprövare i flera studier med nya orala antikoagulationsmedel, ger en aktuell uppdatering och diskuterar de senaste resultaten som har presenterats, bland annat vid American Heart Associations stora kongress i mitten på november. Vilket stöd ger studierna för användning av nya orala antikoagulantia vid olika indikationer?
Lars Wallentin, professor i kardiologi i Uppsala och bitr. chef för UCR, Uppsala Clinical Research.

13.30 Betydelsen av individualiserad antikoagulantiabehandling – oavsett läkemedel.
Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, presenterar sina slutsatser utifrån de resultat som presenteras i studierna med de nya antikoagulantia. Han fokuserar särskilt på värdet av att kunna individualisera antikoagulantiabehandling för att få bästa effekt med minsta risk för blödning och god följsamhet (compliance), som man i dag gör med warfarin. Ger ett piller två gånger dagligen samma effekter i vanlig sjukvård som i kliniska prövningar? I vilka fall kan man avvara kvalitetshöjningen med individuella kontroller och uppföljning?
 Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna och ordförande i Stockholms läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar.

14.00 Introduktion av nya orala antikoagulationsmedel i klinisk vardag.
Hur ska de nya läkemedlen introduceras i svensk sjukvård, vilka patienter ska prioriteras och vilka verktyg behövs som stöd när det gäller uppföljning och kvalitetssäkring? Peter Svensson är ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för förmaksflimmer och antikoagulation, Auricula, som redan har förberetts för att inkludera den nya generationen antikoagulantia.
Peter Svensson, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, ansvarig för Auricularegistret.

14.40 Vad säger patienterna? Uppföljning och kvalitetssäkring vid antikoagulationsmottagningar.
Antikoagulationsmottagningarna spelar en viktig roll i dagens antikoagulationsbehandling med Waran. Frågan är vilken roll de får om behovet av kontroller minskar med de moderna antikoagulationsmedlen? Camilla Nilsson, som arbetar vid en av landets största antikoagulationsmottagningar, Skånes universitetssjukhus i Malmö, ger sin syn på frågan, med stöd från sitt arbete med kvalitetssäkring och patientenkäter.
Camilla Nilsson, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Vad innebär ”ett ordnat införande” av de nya antikoagulationsläkemedlen?
Landsting och regioner framhåller behovet av ett ”ordnat införande” när det gäller den nya generationens antikoagulationsmedel. Men hur ska det gå till? Frågan diskuteras just nu intensivt både på nationell nivå och lokalt i landstingens läkemedelskommittéer. Vilka är de möjliga scenarierna för en strategi som förenar risker och nytta med kostnadskontroll?
Björn Wettermark, Medicinskt kunskapscentrum, Stockholms läns landsting, samt ledamot av SKL:s grupp för Nya läkemedelsterapier, NLT-gruppen, och Gerd Lärfars, verksamhetschef vid verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset i Stockholm, ordförande i expertgruppen för antikoagulantia, Läksak, Stockholms läns landstings centrala läkemedelskommitté.

16.00 De hälsoekonomiska konsekvenserna. Vad blir notan?
Vid ett pågående projekt vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, studeras de hälsoekonomiska effekterna av nya behandlingar vid förmaksflimmer.
Lars-Åke Levin, docent, biträdande föreståndare vid CMT, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet.

16.30 Slutsatser och diskussion.
Medverkande: Anders Hallberg, ordförande NLT-gruppen, SKL, Lars Lööf, avgående ordförande LOK, Lars Wallentin, professor i kardiologi, Finn Bengtsson, professor, riksdagsledamot (M).

17.15 Seminariet avslutas.

Partner

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev