fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Waranbehandling på vårdcentral lika bra

Publicerad: 30 maj 2007, 08:51

Primärvården är inte sämre än specialkliniker på att ta hand om patienter som medicinerar med det svårkontrollerade läkemedlet Waran.


Det blodproppshämmande läkemedlet Waran, med den aktiva substansen warfarin, är ett av Sveriges farligaste läkemedel. Blodet förtunnas och risken för allvarliga blödningar ökar kraftigt.

– Det är ett väldigt potent läkemedel som har sina risker. Sam­tidigt är det stora grupper som har ett absolut behov av den här typen av behandling, exempelvis patienter som har opererat in en mekanisk hjärtklaff eller som lider av förmaksflimmer, säger Jonas Wallvik, överläkare vid medicinkliniken på Sundsvalls sjukhus.

Kontroller i primärvården
Därför är det extremt viktigt att behandlingen är välkontrollerad. Formerna för omhändertagandet av dessa patienter skiljer sig dock åt mellan landstingen. På en del håll, som i Sundsvall eller Stockholm, sker av tradition en stor del av kontrollerna i primärvården. I Göteborg, Malmö och Skellefteå där­emot, är en stor del av verksamheten centraliserad till speciella mottagningar på sjukhusen. Vad som är bäst råder det delade meningar om. Jonas Wallvik och hans kollegor har därför följt 2 731 patienter i både Sundsvall och Skellefteå.

När patienterna hade medicinerat med Waran i fem år i genomsnitt kontrollerades hur många av dem som hade drabbats av allvarligare blödningar. Men framför allt: om det fanns någon skillnad mellan resultatet i Sundsvall och Skellefteå.

Under observationstiden inträffade totalt 195 större blödningar, varav 34 med dödlig utgång.

Risken ökar med stigande ålder
Risken att drabbas av en större blödning var nästan exakt lika stor i Skellefteå som i Sundsvall, 4,1 procent respektive 3,9 procent.

– Egentligen visar studien bara hur det är i just dessa två områden. Men det finns ingen anledning att tro att primärvården i Sundsvall eller specialistvården i Skellefteå skiljer sig från liknande vård i övriga landet, säger Jonas Wallvik.

Studien visar också att risken att drabbas av en allvarlig blödning ökar markant ju äldre patienten är.

– Men risken för blodpropp ökar också med åldern, så det är en svår avvägning. Poängen är att läkaren bör vara extra försiktig med waran­behandling om patienten är äldre, säger Jonas Wallvik.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev