Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Xenicals subvention hänger på korrekt marknadsföring

Publicerad: 10 juni 2003, 08:33

Xenical är åter med i läkemedelsförmånen. Men subventionen är villkorad och om inte Xenical marknadsförs på rätt sätt hotar Läkemedelsförmånsnämnden med att ompröva sitt beslut.


Xenical ska åter ingå i läkemedelssubventionen. Det beslutade Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, den 3 juni. Diabetiker med kroppsmasseindex, BMI, högre än 28 och övriga med BMI över 35 har hädanefter rätt till subventionerade läkemedel.   I nämndens bedömning anges att behandling med Xenical tillsammans med kalorireducerad kost är kostnadseffektiv jämfört med enbart kalorirestriktioner. Därför "talar mycket för att" Xenical i kombination med kalorirestriktion uppfyller lagens krav på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, skriver nämnden i sitt beslut.  Det är första gången någonsin som ett beslut från LFN innehåller villkor för ett företags marknadsföring.  - Roche ska i sin reklam noga redogöra för de villkor som gäller för att subvention ska utgå. Villkor ska följas och om det inte följs kan det vara anledning till att vårt beslut omprövas, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör för Läkemedelsförmånsnämnden, LFN.  - Det är inga problem för oss att rätta oss efter det villkoret, säger Lotta Holm, medicinsk terapiområdeschef på Roche.  Hon är nöjd med LFN:s beslut.  - Att Xenical åter subventioneras är bra framför allt för patienterna, men också ett erkännande av att medlet har en dokumenterad effekt, att patienter går ner i vikt och att risken för följdsjukdomar minskar. I och för sig kan det finnas patienter med BMI under 35 som har nytta av Xenical som får betala hela kostnaden själv. Vi kommer att följa upp hur det går nu, säger hon.

Möjligt att ansöka om dispens  Ann-Christin Tauberman betonar att nämnden när som helst kan ändra beslutet om subvention. Och Roche ska senast den 1 juli 2005 lämna en rapport över hur Xenical används i klinisk praxis.  Regeringen beslutade i april 2001 att läkemedel mot fetma och impotens inte längre skulle ingå i läkemedelsförmånen. Patienter i behov av sådana läkemedel kunde dock, fram till dess att Läkemedelsförmånsnämnden bildades i oktober 2002, ansöka om dispens och på så vis få sina läkemedel subventionerade i alla fall.  Mellan april 2001 och oktober 2002 inkom cirka 1420 ansökningar om dispens för Xenical. En knapp fjärdedel, cirka 330 stycken bifölls. För det konkurrerande medlet Reductil bifölls nästan en tredjedel: knappt 270 stycken av 840 ansökningar.

"Reductil är minst lika effektivt"  Stephan Rössner, professor vid överviktsenheten, Huddinge universitetssjukhus, välkomnar beslutet att återinföra Xenical i läkemedelsförmånen.  - Nu vet vi vad som gäller. Tidigare fanns ett godtycke för vilka patienter som skulle få subvention eller inte, säger Stephan Rössner.  Han hänvisar till kollegor som när de skickat in två i princip likartade ansökningar om dispens kunnat få två olika svar.  Redan i slutet av juni kan nästa beslut komma om ett annat läkemedel mot fetma, Reductil. Läkemedelsföretaget Abbott ansökte om subvention en månad senare än Roche.   - Vi tycker att nämndens beslut är klokt och glädjande för feta patienter som inte haft råd att själva betala för läkemedel mot fetma. Vi hoppas förstås att även Reductil ska få ett positivt besked. Reductil är minst lika effektivt som Xenical i flera studier, säger Johan Hellmér, medicinsk chef på Abbott Scandinavia.  Stephan Rössner utgår från att även Reductil förs in i subventionen.  - I konsekvensens namn bör båda medlen behandlas lika eftersom bägge är ändamålsenliga för våra patienter, säger han.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev