Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Yrke med många män ger god löneutveckling

Publicerad: 3 juni 2002, 11:46

Det går inte att entydigt säga att vårdpersonal i privat sektor tjänar bättre än vårdanställda i kommuner och landsting. Men löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.


Rapporten Lön för mödan - fakta om arbetsvillkor och löner för kvinnor och män inom vård och omsorg jämför löner och arbetsförhållanden bland kvinnor och män inom den svenska sjukvården. Totalt omfattar rapporten 690000 anställda. Av dessa arbetar 90 procent inom kommuner och landsting, 2 procent inom landstingsägda bolag och 8 procent i privat verksamhet - privatpraktiserande läkare undantagna.  Enligt SCB:s rapport går det inte att entydigt säga att de privata arbetsgivarna betalar bättre än andra. I vissa av vårdsektorns yrkesgrupper är lönerna högre och lönespridningen större bland privatanställda än bland anställda i kommuner och landsting, men i andra yrkesgrupper är förhållandet det motsatta. Det finns med andra ord inte något tydligt mönster, konstaterar SCB.  Däremot är det uppenbart att yrkesgrupper där andelen män är stor och där lönenivåerna är höga också har stora löneskillnader mellan kvinnor och män. I yrkesgrupper där andelen män är liten är löneskillnaderna mellan könen däremot små.  Liten skillnad för sjuksköterskor  Bland läkarna är könsfördelningen 60 procent män och 40 procent kvinnor. År 2000 var genomsnittslönen för en manlig läkare 43900 kronor i månaden, jämfört med 38200 kronor för en kvinnlig läkare.  Tittar man istället på sjuksköterskegruppen, där kvinnorna utgör 91 procent av de anställda, är löneskillnaden marginell. De kvinnliga sjuksköterskorna inom kommun och landsting hade en genomsnittslön på 20500 kronor i månaden år 2000, vilket kan jämföras med de manliga kollegornas snittlön på 21000 kronor i månaden.  Andelen män i en yrkesgrupp tycks också ha betydelse för löneutvecklingen. I gruppen undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera, där andelen män är låg, var lönerna för anställda i åldrarna 55-64 år 7 procent högre för kvinnor och 9 procent högre för män jämfört med anställda i åldrarna 20-24 år. Bland läkarna däremot, där andelen män var stor, har kvinnor i gruppen 55-64 år 56 procent högre lön än kvinnor i åldrarna 25-39 år. Motsvarande löneutveckling för männen var 52 procent.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev