Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Yrkestitel viktig fråga

Publicerad: 23 mars 2012, 10:38

LUST & KUNSKAP Vad är den viktigaste frågan för professionen just nu? Den frågan ställde Dagens Medicin till några av deltagarna på Sjuksköterskedagarna.


Richard Brodd, specialistsjuksköterska inom psykiatri på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor:

– Att lyfta fram patienterna inom psykiatrin. Sjuksköterskorna har en viktig roll i det arbetet och deras röst måste föras fram. Vi vill utveckla vår profession, som i dag känns väldigt anonym trots att det finns tusentals sjuksköterskor inom psykiatrin. Vi ökar medvetenheten hos andra genom att delta i events och vid en internationell konferens i höst.

Britt-Marie Lindgren, universitetslektor på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och är specialistsjuksköterska inom psykiatri:

– Att ta fram en bra kompetensbeskrivning. Det är ett stort bekymmer att många av de sjuksköterskor som har en specialistutbildning inom psykiatri snart går i pension. Landstingen prioriterar inte denna grupp och tar inte till vara deras kompetens.

Torie Palm Ermsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförenings kansli, legitimerad sjuksköterska:

– Jag tycker att det är jätteviktigt att man får till specialistsjuksköterskeutbildningar och inte låter personal jobba om de inte har specialistutbildning. Sedan tycker jag också att det är viktigt att jobba för att forskningen kommer närmare den kliniska verksamheten.

Sirpa Sassi, sjuksköterska på Axgårdens vård- och omsorgsboende i Stockholm:

– Den mångkulturella vården. Det behövs mer kunskap om den personcentrerade vården och om olika etniciteter för att skapa en bättre vård. Och så lönerna förstås.

Göte Mölleby, sjuksköterska på arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, och Riksföreningen för företagssköterskor:

– Vi skulle vilja se en skyddad yrkestitel för företagssköterskor. I dag kallar många sig företagssköterskor, men saknar viktig kompetens. De företag som vänder sig till företagshälsovården ska veta att personalen kan rätt saker.

Karin Björkman, företagssköterska på Scania samt Riksföreningen för företagssköterskor:

– En skyddad yrkestitel skulle vara en kvalitetssäkring. Det skulle se till att sjuksköterskor har den rätta kompetensen för att ge företagsvård.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev