Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Äldre slipper sjukhus med rehab på akuten

Publicerad: 13 mars 2020, 14:00

Fysioterapeut Maja Cronert (till vänster) och arbetsterapeut Karin Strand arbetar på akuten med att med att utvärdera patienter som fått en medicinsk bedömning av läkare.

Foto: Emil Langvad/Bildbyrån

Rehabilitering redan på akuten förhindrar att fel patienter läggs in. Upplägget skapar bättre patientflöde när 65 procent av dem som fått träffa arbetsterapeut och en fysioterapeut går hem, visar en utvärdering från Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ämnen i artikeln:

Lund universitetssjukhus

Annika Carpman

annika.carpman@dagensmedicin.se


På akutmottagningen i Lund arbetar sedan december 2016 en arbetsterapeut och en fysioterapeut ihop. Samma arbetssätt finns också i Malmö, men där har det inte utvärderats kvalitativt.

– Vi fungerar som ett beslutsstöd åt läkaren om patienten behöver läggas in eller kan åka hem. Våra bedömningar bidrar med ytterligare kompetens och helhetssyn, säger arbetsterapeuten Karin Strand.

Tillsammans med fysioterapeuten Maja Cronert arbetar hon dagtid, måndag–fredag, med att utvärdera patienter som först fått en medicinsk bedömning av läkare. Duon träffar främst sköra äldre som inte har ett uppenbart inläggningsbehov. Medianåldern på patienterna är 82 år.

Den yngsta de mött har varit 20 år med nacksmärta, den äldsta 105 år med en näsfraktur efter ett fall. Båda kunde åka hem, vilket för övrigt gäller 65 procent av alla ärenden där Karin Strand och Marja Cronert varit inblandade.

– En tredjedel av dem vi har bedömt har fallit. Annars är det alltifrån förstoppning och diarré till blödande fotsår och ögoninflammation. Det kan också vara att partnern har blivit inlagd på sjukhus och ambulanspersonalen inte vågat lämna kvar mannen eller hustrun ensam hemma, säger Karin Strand.

Socialstyrelsen har räknat fram att cirka 5 procent av Sveriges befolkning är över 80 år, samtidigt som de står för 18 procent av alla besök på akuten. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har också i rapporter konstaterat att många äldre som kommer till akuten ofta har andra behov än rent medicinska och att omhändertagandet behöver anpassas därefter.

Här kommer Karin Strand och Maja Cronert in i bilden. De bedömer aktivitetsförmåga samt fysisk och kognitiv funktionsförmåga. De vet också vilka åtgärder och stöd som möjliggör en hemgång.

– När vi träffar patienten ställer vi andra frågor än läkarna kring deras hemsituation: vad de brukar klara i vanliga fall, om de har hemtjänst, hjälpmedel... De kan vara mörbultade och blåslagna efter ett fall eller ha en bäckenfraktur och smärta som ger försämrad funktionsförmåga. Kanske kan de inte gå och handla som tidigare? säger Maja Cronert.

I grunden handlar bedömningarna om att rätt patient ska läggas in.

– Vi vill inte att patienter läggs in enbart på grund av en socialt sviktande situation för att till exempel hemtjänsten inte räcker till. Sedan får man inte betrakta en inläggning som ett misslyckande. En del patienterbehöver bli inlagda, säger Karin Strand.

Utvärderingen som sjukhuset har gjort visar att läkare och sjuksköterskor uppskattar deras kunskaper om hjälpmedel, träningsprogram och kommuners ansvar för en trygg hemgång. Vid behov kontaktar de två kommunen direkt från akutmottagningen för att till exempel initiera att en patient ska få mer hemtjänst för att klara sig hemma.

Största utmaningen är just kontakten med kommunerna.

– Vi upplever att många kommuner saknar en akut beredskap för att ta hem patienter. Ibland får patienter stanna kvar här och så löser kommunen det dagen efter. Sjukhusvården tycker att det är värt detta så att kommunen kan möta upp dagen efter och stötta upp med en trygg och säker hemgång, säger Karin Strand.

Arbetsterapeut och fysioterapeut på akuten

Gör aktivitets. och funktionsbedömningar som beslutstöd åt läkare om en patient kan gå hem eller ska läggas in. I en kvalitetsutvärdering av 300 patienter var medianåldern 82 år. En tredjedel sökte akut på grundav fall.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev