Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

AT-läkare får råd av en ny sorts proffs

Publicerad: 5 februari 2015, 05:24

Specialistsjuksköterskan Karolina Härle handleder AT-läkarn  Isa Pihlflyckt.

Foto: Peter Holgersson/ Bildbyrån

På Universitetssjukhuset i Linköping blir AT-läkarna handledda av sjuksköterskor. Men inte vilka sjuksköterskor som helst.


Karolina Härle och Marie Stenlund tillhör en exklusiv skara. De är två av blott tolv avancerade specialistsjuksköterskor i Sverige. Utöver sin specialistutbildning i kirurgisk vård har de båda gått en ettårig masterutbildning. En utbildning som bland annat innehöll kurser i juridik, patofysiologi, farmakologi och kliniska färdigheter som kroppsundersökningar och att tolka röntgenbilder. Det har lett till att de i dag har helt andra arbetsuppgifter än tidigare.

– De största skillnaderna är att vi skriver remisser till röntgen och till konsulter. Vi har kontakt med sjukhusets partners, vi bevakar provsvar och labbsvar och vi har inskrivningssamtal och utskrivningssamtal med patienter och anhöriga, berättar Marie Stenlund när vi träffar henne och Karolina Härle på den kirurgiska akutvårdsavdelningen längst upp i huvudbyggnaden på våning 19 på Universitets­sjuk­huset i Linköping.

Där har de båda jobbat i flera år innan de vidareutbildade sig och de kan därför tydligt se skillnaden mellan den gamla rollen och den nya rollen.

– Nu har vi har hela tänket kring patienten och tänker i alla led. Från det att patienten kommer in till det medicinska, omvårdnadsmässiga och själva planeringen och uppföljningen, säger Marie Stenlund.

En av deras nya arbetsuppgifter är också att handleda de AT-läkare som kommer till avdelningen. Och de har lyckats så bra att de nyligen fick ta emot AT-läkarnas handledarpris för bästa handledning på hela universitetssjukhuset.

– Det var ju lite oro i början och några AT-läkare som var lite skeptiska. Men nu är vår roll vedertagen bland AT-läkarna. Och det säger ju det här handledarpriset också. Nu tycker de bara att det är en förmån att få komma hit och gå med oss och de är imponerade över vår erfarenhet, säger Karolina Härle.

De två AT-läkare vi träffar på avdelningen öser beröm över de båda avancerade specialistsjuksköterskornas skicklighet som handledare.

– De har tagit hand om oss jättebra, är trevliga och det känns tryggt med deras långa erfarenhet, säger Mohit Aggarwal som gör sin tredje AT-vecka på avdelningen.

Isa Pihlflyckt som också är inne på tredje AT-veckan på avdelningen lyfter fram kontinuiteten som nyckeln till Karolina Härles och Marie Stenlunds goda handledarskap.

– Jag som AT-läkare behöver en bra introduktion av någon som är insatt i avdelningsarbetet och man behöver fortlöpande kunna gå till någon som är nära och som är insatt i arbetet, säger hon.

Hon ser fördelar med att avancerade specialistssjuksköterskor tar över en del av handledarrollen från läkarna.

– Särskilt på en sådan här kirurgisk avdelning där överläkarna och specialisterna ofta är ganska långt borta. De går iväg till operation och sedan står man som AT-läkare ibland ganska ensam på avdelningen. Då är det jättemycket värt att man har någon som är på plats och som man får vända sig till, säger Isa Pihlflyckt.

Det har funnits en del som haft invändningar och sett en risk för rollförvirring när de avancerade specialistsjuksköterskorna gör intåg i vården. Men det är en farhåga som vare sig de själva eller AT-läkarna tycker är befogad.

– Man kan vända sig till överläkarna för de medicinska besluten och för det dagliga arbetet på avdelningen så har man stöd i de avancerade specialistsjuksköterskorna. Så det ena utesluter och ersätter inte det andra utan det är två olika funktioner som kompletterar varandra, säger Isa Pihlflyckt.

Enligt Marie Stenlund har hon visserligen tagit över en del arbetsuppgifter som tidigare var läkarnas ansvar, men det var sådant som läkarna inte hann med. Karolina Härle håller med och säger att deras roll gör att det går att skapa ett bättre flöde i vården på avdelningen.

– Vi är här varje vecka måndag till fredag. Läkarna kommer och går, och under tiden försöker vi få vårdprocessen att rulla framåt, säger hon och ger ett exempel:

– Om vi rondar och börjar med en specialist­läkare och sedan måste den gå till operation så stannar inte ronden upp utan då gör jag det jag kan. Många gånger så sätter vi igång ronden själva och stämmer sedan av med vår läkare, säger Karolina Härle.

Men det är inte alltid lika smidigt i kontakten med andra delar av sjukhuset.

– Vissa konsulter tar inte emot samtal från oss. De säger att det här är alldeles för avancerat för en sjuksköterska, berättar Marie Stenlund.

Hon tror att det är en ren principsak för vissa läkare att inte ta emot en remiss från en sjuk­sköterska men hoppas att allt fler ska se fördelarna med avancerade specialistsjuksköterskor.

– Jag tror framförallt att det kan bli en mer effektiv vårdprocess. Med färre flaskhalsar som förstör processen eller gör att den sackar av. Och att man får mer välinformerade och delaktiga patienter och anhöriga, säger Marie Stenlund.

Karolina Härle och Marie Stenlund har båda fått ett rejält lönelyft sedan de klev in i sin nya roll. I dag tjänar de runt 40 000 kronor vilket är på samma nivå som ingångslönen för en ST-läkare.

– Det här är ett sätt för oss sjuksköterskor att kunna göra en karriärutveckling och behålla fokus på kliniskt arbete. Att inte gå vidare och forska eller bli chefer utan att faktiskt få utveckla sin kliniska roll, säger Karolina Härle.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev