Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Barnmorskan får inget skadestånd

Publicerad: 12 november 2015, 13:08

Ruth Nordström, juridiskt ombud, och Ellinor Grimmark.

Foto: Scandinavian Human Rights Lawyers

Den barnmorska som nekades anställning då hon gjort klart att hon inte vill medverka vid aborter fick inte rätt i tingsrätten mot arbetsgivaren.


Ämnen i artikeln:

Region Jönköpings länHöglandssjukhuset Eksjö

Jönköpings tingsrätt konstaterar att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Domstolen anser därför inte att barnmorskan diskriminerats, skriver tingsrätten på sin hemsida.

I domslutet framgår också att tingsrätten anser att regionen får ställa kravet att barnmorskor inte offentligt tar avstånd från aborter. Inte heller här anser rätten att Ellinor Grimmark missgynnats eftersom villkoret saknar samband med den påstådda diskrimineringsgrunden – kränkning av religionsfriheten, enligt domen.

Barnmorskan Ellinor Grimmark har tidigare anmält fallet till diskrimineringsombudsmannen, DO, som dock valde att inte ta frågan till domstol. Arbetsgivarens skäl att neka barnmorskan anställning var fullt legitima och handlade inte om diskriminering på grund av religion, enligt DO.

Det var då som Ellinor Grimmark valde att själv ta fallet till domstol, där hon yrkade skadestånd på 80 000 kronor samt ersättning för diskriminering på 60 000 kronor.

Enligt barnmorskans juridiska ombud har Region Jönköpings län beslut utgjort ett ingrepp i Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet enligt Europakonventionen.

Men det tycker alltså inte Jönköpings tingsrätt.

Tingsrätten valde att enbart pröva frågan enligt diskrimineringslagen och inte mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

De flesta länder i Europa har en särskild samvetsklausul för vårdpersonal som av etiska skäl inte vill utföra vissa arbetsuppgifter.

I dag skrev företrädare för flera förbund inom sjukvården, däribland Vårdförbundets Sineva Ribeiro, Roxana Augilar, ledamot i Svenska barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, en gemensam debattartikel i Aftonbladet till försvar för rätten till vård på lika villkor.

”Lagsstiftningen slår tydligt fast att vården ska utgå ifrån patientens behov. Inte vårdgivarens, inte arbetsgivarens eller personalens – utan patientens”, skriver debattörerna. Detta med anledning av torsdagens domslut. Debattörerna anser att krav på att yrkesgrupper ska få undantas från vissa arbetsuppgifter riskerar både patientsäkerhet och bemötande i vården.

Relaterat material

Abortvägrande barnmorska stämmer landstinget

Abortvägrande barnmorska inte diskriminerad

Abortvägrare vill ha samvetsfrihet

Debatt om samvetsfrihet i riksdagen

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev