Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Barnmorskor bildar eget fack

Publicerad: 14 november 2018, 12:41

Mia Ahlberg.

Foto: Elisabeth Ubbe

På onsdagen röstade Barnmorskeförbundets stämma ja till att bli en självständig facklig professionsförening. Vårdförbundets ställer sig frågande till hur demokratiskt beslutet är och tror inte att det gynnar barnmorskekåren.


Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


– Det blev en klar majoritet för ett ja, så nu är det bestämt. Det känns fantastiskt och skönt att det i dag blev tydligt att processen har varit demokratisk och alla barnmorskor som arbetar lokalt har verkligen varit ute, informerat och tagit in så många röster som det bara har gått, säger Mia Ahlberg från Barnmorskeförbundet stämma, bara fem minuter efter att den fattat det historiska beslutet.

Landets barnmorskor har fram till beslutet varit en av de fyra yrkesgrupper som organiseras av Vårdförbundet. Men den fackliga tillhörigheten har stötts och blötts under en lång tid och nu står det alltså klart att en majoritet av lokalföreningarna som representerar barnmorskor från hela Sverige röstat ja till propositionen om att bilda en självständig facklig professionsförening inom SRAT, se faktaruta.

Enligt Mia Ahlberg svarade inte alla barnmorskor i lokalföreningarna ja, men det stärker enligt henne bara tesen att beslutet fattats demokratiskt.

– Nu vet vi inriktningen framåt och vi ser verkligen fram emot att jobba mot SRAT.

Mia Ahlbergs förhoppning är att alla landets 6 000 barnmorskor ska ansöka om inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT när det efter årsskiftet rent praktiskt går att bli medlem.

En förhoppning som inte delas av Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

– Jag tror inte att det är bra för barnmorskekåren och jag tror att man splittrar den. Vårdförbundet tappar inte barnmorskor och kommer att fortsätta att driva barnmorskors frågor. Jag tror aldrig att det är bra när en sådan liten kår splittras.

Sineva Ribeiro ser Vårdförbundet som en stark part medan Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT i stället skulle komma långt från förhandlingsbordet.

– Vi kan deras frågor. Barnmorskor är till exempel en profession som riskerar att få anmälningar, eftersom de verkar i akuta situationer, och vi stöttar i anmälningsärenden. Våra jurister kan det där..

Hon lägger till:

– Jag tror att det här är ett misstag. Det här kommer inte att gynna den enskilda barnmorskan.

Det här är ändå ett demokratiskt fattat beslut som också verkar väl förankrat. Är det inte bara att acceptera det?
– Min bild är att deras lokala medlemsmöten inte haft så stor närvaro av barnmorskor och demokrati för mig är så mycket mer förankring. Vi får fortfarande signaler om att alla barnmorskor inte vet om det här. Då har man inte kåren med sig i det beslut man fattar.

Sineva Ribeiro lägger till:

–  Skulle Vårdförbundet som facklig organisation fatta ett sådant beslut hade vår demokratiska process varit mer omfattande. Men givetvis accepterar vi deras beslut och Vårdförbundet kommer alltid att vara öppet för barnmorskorna, vi organiserar och kommer att fortsätta organisera dem.

SRAT

Bildades 1968 och var då en samarbetsorganisation av små och medelstora föreningar inom Statstjänstemännens riksförbund, SR. Akronymen står för Statstjänstemännens riksförbunds allmänna tjänstemannaförbund. SRAT är en del av Saco, Svenska akademikers centralorganisation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev