Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Brister i hygien och dokumentation vid trycksår

Publicerad: 26 oktober 2015, 06:00

Ivo riktar kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för bristande rutiner och hygien då en patient fick ett stort, infekterat trycksår under vårdtiden.


Patienten behandlades vid geriatriska kliniken i Huddinge efter ett fall i hemmet. Efter mindre än en vecka började patienten få trycksår ”i baken”, ett sår som blev större, djupare och började lukta illa. Det blev infekterat, visade det sig senare.

Redan vid inskrivningen genomfördes en riskbedömning där det framkom att patienten hade en ökad risk för trycksår, bland annat. Därför fick patienten en trycksårsförebyggande madrass, aktiv mobilisering samt smärtlindring. Patienten kunde dock inte mobilieras på grund av smärta efter fallet.

Efter en vecka noterades ett trycksår i ryggslutet som stadigt förvärrades och patienten drabbades av akut njursvikt och behandlades för sår- och urinvägsinfektioner.

Kliniken gjorde en lex Maria-anmälan av fallet. Vårdgivaren identifierade flera orsaker till händelsen. Bland annat saknades kost- och vätskeregistrering, det gjordes ingen omvårdnadsanteckning om nutrition, dokumentation om hudinspektion saknades och det fanns inte tillräcklig kännedom om det regionala vårdprogrammet, för i så fall borde patienten fått en luftväxlande madrass i stället den trycksårsförebyggande efter ett tag.

Dessutom upptäckte kliniken bristande följsamhet till verksamhetens hygienrutiner.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, håller med vårdgivaren om de upptäckta bristerna och ger därför kritik för brister gällande dokumentationen och följsamheten till verksamhetens rutiner avseende trycksår och hygien.

Ivo noterar också att vårdgivaren gjort förslag till en åtgärdsplan och myndigheten utgår från att den genomförs.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev