Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Distansstudier vidgar vägen till svenskt leg

Publicerad: 8 februari 2019, 05:00

Maria Christie Norlin, till vänster, hör till distansklassen som trots allt tillbringar fyra veckor per termin på plats i Luleå.

Foto: Luleå tekniska universitet

Som första lärosäte i Sverige erbjuder Luleå tekniska universitet sjuksköterskor med examen utanför EU en kompletterande utbildning på distans. Nu har den första klassen gått ut programmet.


Ämnen i artikeln:

Luleå tekniska universitet

Nio studenter påbörjade i januari förra året den ettåriga utbildning som för tillfället är ensam i sitt slag i landet. När det i förra månaden så var dags för examensdag kunde åtta av studenterna motta ett examensbevis.

För studenter som inte kan flytta till annan ort innebär det här programmet en ny möjlighet. – Päivi Juuso, universitetslektor på avdelningen omvårdnad, Luleå tekniska universitet.

En kompletterande utbildning av det här slaget är en av två möjliga vägar att gå för personer som genomfört ett sjuksköterskeprogram utanför EU och Schweiz och som vill jobba i Sverige. Utbildningen finns sedan tidigare på fyra andra lärosäten, men inte på distans. Förrän nu.

– Hela processen har startats av det ökade behovet av sjuksköterskor. För studenter som är ortsberoende och inte kan flytta till annan ort för studier innebär det här programmet en ny möjlighet, säger Päivi Juuso, universitetslektor på avdelningen omvårdnad på Luleå tekniska universitet.

Päivi Juuso berättar att en faktor som försvårar för studenterna att jämt vara på plats är att många extrajobbar som undersköterskor inom en vård- eller omsorgsverksamhet. Nyutexaminerade Maria Christie Norlin är en av dem. Och hon har ett femårigt barn, så distansutbildningen var som klippt och skuren för henne.

– Det är jättebra att kunna få studera på distans, speciellt när man har familj. Vi har haft ett internetbaserat forum där vi klasskamrater har kunnat prata med varandra och diskutera, och det tycker jag har fungerar jättebra, säger Maria Christie Norlin, som kom till Sverige för sex år sedan från Filippinerna.

Fyra veckor per termin samlas studenterna på universitetet för den undervisning som förutsätter fysisk närvaro. Det kan handla om praktiska moment som laborationer samt övningar i kliniskt träningscentrum, prov och workshops. Resterande tid varvas praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, alltså med läsperioder på egen ort.

Den andra varianten för att få behörighet att jobba i Sverige är att göra Socialstyrelsens kunskaps­tester.

– Det är många som väljer att gå den vägen, då den möjligheten finns. Den brukar kallas för den snabba vägen, vilket är en sanning med modifikation då det tar tid eftersom flera prov ska göras och det kräver också att man har gjort praktik, säger ­Päivi Juuso.

– Det studenter vittnar om är att det är väldigt svårt att veta var man ska börja läsa när man förbereder sig för kunskapsprovet. Att hitta strukturen och veta hur man ska prio­ritera sin läsning upplever många som svårt.

För starten i januari 2018 hade universitetet 30 sökande, varav tio behöriga. Nu sväller programmet och av det femtiotal som är behöriga antogs nu 25 för den andra starten. Luleå tekniska universitet har ett stort utbud av distansutbildningar.

– Vi har resurser och personal som är trygga med att genomföra den här sortens program. Men alla kan säkert använda sig mer av den formen av undervisning, säger Päivi Juuso.

Två spår kan leda till svensk legitimation

■ Komplette­rande utbildning för sjuksköterskor finns på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Linné­universitetet och Luleå tekniska universitet. Dessa ställer inträdeskraven själva.
■ Alternativt kan man gå via Social­styrelsen, som då prövar ens tidigare utbildning och kollar att tester klaras i språk, praktik och författningar.

ADAM WENELL

Ämnen i artikeln:

Luleå tekniska universitet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev