lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Färre nöjda patienter där sjuksköterskor pekar på vårdbrister

Publicerad: 12 januari 2018, 09:30

Foto: Thinkstock

Ju fler vårdinsatser som sjuksköterskor uppger att de inte hinner med på engelska sjukhus, desto sämre omdömen verkar sjukhusen få i patientenkäter. Det visar en ny observationsstudie i tidskriften BMJ Open.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Forskare har jämfört resultat av två olika undersökningar som gjordes 2010 bland dels patienter som skrivits ut från medicinska och kirurgiska vårdavdelningar, dels sjuksköterskor som jobbade på samma sjukhus.

Sjuksköterskorna fick ange om några av 13 specificerade vårdinsatser inte kunde utföras på grund av tidsbrist vid deras senaste arbetspass. Det kunde till exempel handla om att trösta och tala med patienterna, ge smärtlindring eller sköta patienternas munhygien.

Patienterna tillfrågades om deras syn på den vård de fått enligt flera parametrar. Och enligt forskarna fanns det alltså en koppling mellan resultaten i de två undersökningarna.

De lyfter fram exemplet att om sjuksköterskorna i median uppskattade att 4,5 vårdinsatser inte hanns med vid senaste skiftet så var detta kopplat till 22 procents lägre sannolikhet att patienterna skulle anse att vården var utmärkt. Detta jämfört med om sjuksköterskorna inte hann med i median 3,5 vårdinsatser.

Forskarna påpekar dock att studien var av tvärsnittstyp och att den inte kan fastslå orsakssamband. Deras slutsats blir ändå att en ökning av bemanningen av sjuksköterskor och ”förbättring av sjukhusens kliniska vårdmiljö är lovande strategier för att öka patienternas tillfredsställse med sin vård”.

Resultaten baseras på uppgifter från 5 300 patienter och nästan 3 000 sjuksköterskor som jobbade på 46 sjukhus i England.

Läs abstract till studien:

Linda Aiken med flera. Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: an observational study. BMJ Open 2018;8:e019189. DOI: 10.1136/ bmjopen-2017-019189

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev