Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Färre vårdskador på sjukhus än väntat

Publicerad: 29 oktober 2014, 12:51

Foto: Thinkstock

Antalet sjukhuspatienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är lägre i dag än vad tidigare studier visat.


Den slutsatsen drar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, efter att ha låtit granska närmare 30 000 journaler från vårdtillfällen inom somatisk slutenvård. Granskningen gjordes 2013 och 2014 och journalerna har nagelfarits av över 200 särskilt utbildade läkare och sjuksköterskor enligt så kallad markörbaserad journalgranskning.

Granskningen visar att vårdskador kan ha varit en bidragande orsak till att patienten avled i 1 400–1 800 fall. Enligt SKL innebär det hälften så många fall som tidigare befarats. Efter Socialstyrelsens senaste granskning av cirka 2 000 journaler för år 2003–2004 drogs slutsatsen att cirka 3 000 patienter kunde ha fått så allvarliga vårdskador att de bidrog till att patienten avled.

– Vi utgår från samma principer som Socialstyrelsen gjorde. Men vi har utökat antalet markörer, så egentligen hittar vi mer. Dessutom har vi ju ett mycket större bedömningsunderlag, säger Eva Estling, nationell samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKL, till Dagens Medicin.

De vanligaste skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fall. Enligt granskarna kunde mer än 60 procent av dessa skador ha undvikits.

– Och morgondagens kunskap kanske säger att vi kan undvika ännu mer, säger Eva Estling.

Enligt SKL kan den nya patientsäkerhetslagen från 2011 och ett patientsäkerhetsinriktat arbete ha lett till färre vårdskador på landets akutsjukhus.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev