Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Omvårdnad

Fel att korta besökstid för aggressiv anhörig

Publicerad: 28 Februari 2018, 11:17

Foto: Norstedts juridik

JO riktar kritik mot verksamhetschefen Jesper Petersson som kortade besökstiderna för anhörig. ”Vi såg ingen annan utväg”, säger han. Och JO tycker att lagen behöver ses över.


Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhus

– Vår personal upplevde att den anhörige betedde sig hotfullt gång på gång. Vi är nog rätt luttrade och mycket förlåtande. Även om anhöriga skäller och tappar fattningen är de alltid välkomna tillbaka nästa dag. Det som hände här var mycket ovanligt, säger Jesper Petersson, verksamhetschef för neurologi och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus, till Dagens Medicin.

Han är den verksamhetschef som justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot i ett nyligen fattat beslut. Bakgrunden rör en anhörig till en svårt sjuk patient som vårdades på neurologkliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Den anhörige ska vid flera tillfällen ha betett sig aggressivt och hotfullt mot personalen. Han ska ha skrikit att de var värdelösa, inkompetenta och inte kunde sitt jobb. Vid ett tillfälle ska den anhörige ha väntat på personal utanför sjukhuset och när de var på väg hem påtalat att han känner medlemmar i Hells Angels. Vid ett annat tillfälle ska han på avdelningen ha sagt att han tänker placera en bomb på sjukhuset efter att patienten skrivits ut.

Trots att flera chefer försökt prata med den anhörige och sagt att personalen känt sig hotad ska ingen förändring ha skett. Den anhörige ska dock ha tillbakavisat att han varit hotfull och hävdat att han bara påpekat brister i vårdens kvalitet. Jesper Petersson beslutade därför att den anhörige bara var välkommen två timmar åt gången, tre gånger i veckan i stället för varje dag. När patienten sedan bytte avdelning ändrades restriktionen till att omfatta två av avdelningens normalt fyra dagliga besökstimmar.

– Vi såg ingen annan utväg för att garantera patientsäkerheten och arbetsmiljön på avdelningen. Det var enda sättet att komma vidare, hålla avdelningen öppen och hindra personal från att säga upp sig, säger Jesper Petersson.

För att kunna säkra att besöken gick lugnt till skulle även väktare närvara vid behov. Den personal som utsatts för hot har även uppmanats att polisanmäla, men avstått, antagligen på grund av rädsla för att vittna.

I sitt beslut skriver JO att hälso- och sjukvårdslagen, till skillnad från de lagar som reglerar tvångsvård, inte innehåller några bestämmelser kring besöksinskränkningar. Eftersom patienten vårdats enligt hälso- och sjukvårdslagen hade Jesper Petersson därför inget mandat att korta besökstiderna för den anhörige. Att både Jesper Petersson och regionstyrelsen i Skåne ser de kortade besökstiderna som ett beslut som verksamhetschefen hade mandat att fatta utifrån sjukhusets ordningsregler duger inte, enligt JO. Jesper Petersson var inte behörig att fatta beslutet och får därför kritik.

JO skriver att det enligt förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen framgår att regeringen har uppfattningen att det över huvud taget inte ska förekomma några besöksinskränkningar i den frivilliga vården. Samtidigt noterar JO att borde finnas möjlighet för vården att besluta om besöksinskränkningar, men att ett sådant beslut då också behöver kunna överklagas i domstol. Mot den bakgrunden väcker därför JO frågan om en översyn av lagstiftningen och skickar en kopia av sitt beslut till socialdepartementet.

Jesper Petersson säger att han till viss del förstår JO:s resonemang och välkomnar en översyn av lagstiftningen. Han säger också att han faktiskt inte var medveten om att hans beslut inte hade något stöd i lagen. Han är bekymrad över hur han ska tolka regelverket och undrar vad som händer om en liknande situation uppstår.

– En person kan avvisas med stöd av ordningsreglerna men sedan är samma person välkommen tillbaka dagen efter. Jag kan ju inte gärna i förväg säga att någon ska avvisas, det kan inte vara en korrekt tolkning.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhus

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev