Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Omvårdnad

Fyra av tio medicinpatienter borde inte ligga på sjukhus

Publicerad: 21 Oktober 2002, 11:53

Fyra av tio av alla patienter på Sveriges medicinkliniker är multisjuka personer över 80 år som i de flesta fall borde ha fått behandling i sitt vanliga boende.


Det visar en ny rapport som är under bearbetning på Socialstyrelsen.  Socialstyrelsens expertgrupp för internmedicin gjorde under två veckor i slutet av februari i år en inventering av läget vid 31 medicinkliniker i landet. De data som samlades in har sedan värderats av expertgruppen. Slutsatserna är bland annat:  *20 procent av alla sängplatser på medicinklinikerna upptas av patienter som är klara för utskrivning.  *40 procent av medicinklinikernas patienter är över 80 år och multisjuka.  Det finns cirka 9000 vårdplatser på landets drygt 80 medicinkliniker. Det betyder att det vid inventeringstillfället fanns 3 600 patienter som borde ha fått sin vård någon annanstans. En stor del av dessa patienter ingick också i den grupp som var utskrivningsfärdiga.  - Det är sannolikt mycket bättre för dessa patienter att man skickar ut en specialist i internmedicin om inte primärvården klarar jobbet, än att skicka in patienterna till akuten, och vidare runt på sjukhusen, säger Thomas Kjellström, verksamhetschef på medicinkliniken vid Helsingborgs lasarett, och ordförande i den nu nedlagda expertgruppen.  "Ett av de största problemen"  De siffror han presenterar för Dagens Medicin kommer att ingå i en rapport som ska redovisas vid ett symposium på Riksstämman i Göteborg den 27 till 29 november. Om de är allmängiltiga betyder det att Landstingsförbundets nyligen presenterade siffror på antalet färdigbehandlade patienter i slutenvård är en klar underskattning av problemet. I en inventering som Landstingsförbundet gjorde under en dag i maj månad i år, visade det sig att det fanns 1235 färdigbehandlade patienter inom hela slutenvården.  - Skillnaderna i siffror kan bero lite på hur man mäter, men klart är att detta är ett av de största problemen i sjukvården för närvarande, säger Roger Molin, enhetschef vid avdelningen för hälso- och sjukvårdspolitik på Landstingsförbundet.  Ädelreformen, som kom 1992, skulle lösa problemet men gjorde det inte. Regeringens nationella handlingsplan för sjukvården fokuserar också på att dessa patienter i första hand ska tas om hand utanför sjukhusens akutvård. Trots det upptas mellan 20 och 40 procent av alla vårdplatser på medicinkliniker av patienter som inte borde ligga där.  - Man ska komma ihåg att en stor del av 1990-talet i svensk sjukvård präglades av det unika faktum att dess andel av BNP minskade. En sådan sak har sitt pris, säger Roger Molin.  Nya krav på bättre information  Thomas Kjellström menar att det är både billigare och bättre att skicka ut internmedicinska specialister till äldre multisjuka än att få in patienterna till akutmottagningarna.  - Det som hindrar mig som klinikchef från att omedelbart besluta om en sån sak är att jag inte har pengar för en extra jourlinje, och besparingen jag åstadkommer hamnar i en annan börs, säger Thomas Kjellström.  I december kommer en ny proposition från regeringen som innebär att sjukhusen måste ge information till kommunernas äldreomsorg tidigare än i dag och att det måste vara helt klart vilken annan vårdgivare som tar över ansvaret när en äldre patient skrivs ut från sjukhus.  - Nyligen startade också ett samverkansprojekt mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet som ska titta på just dessa frågor. Men några konkreta förslag finns ännu inte, säger Roger Molin.  Thomas Kjellström menar att det på en gång borde startas pilotprojekt som testar idén med att skicka ut internmedicinare till äldreboenden för att få en uppfattning om hur många onödiga inläggningar en sådan modell skulle kunna förhindra.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev