Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Granskning visar skador hos varannan covidpatient på iva

Publicerad: 19 februari 2021, 14:25

Av de patienter med covid-19 som intensivvårdats hade 49,6 procent en eller flera skador, enligt en rapport från SKR. Arkivbild.

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Patienter med covid-19 löper högre risk att drabbas av skador i vården jämfört med andra patienter, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ämnen i artikeln:

Covid-19SKRIntensivvårdHudTrycksår

Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


I en ny rapport har SKR gjort slumpvisa stickprovskontroller av journaler för patienter som vårdats för covid-19 under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Totalt för det sig om 1 529 vårdtillfällen på 50 akutsjukhus i landets samtliga regioner. 

Det dystra resultatet visar att skadefrekvensen låg på 18,4 procent. För en kontrollgrupp med patienter som vårdats under samma tidsperiod men som inte hade covid-19 var skadefrekvensen 9,7 procent. Vidare visar rapporten att skadefrekvensen var omkring fyra gånger högre för de covidpatienter som intensivvårdats, 49,6 procent, jämfört med de som inte gjort det, 12,6 procent.

De vanligast förekommande skadorna i båda grupperna var vårdrelaterade infektioner och trycksår. Men även här skilde det sig markant mellan grupperna när det kom till hur vanliga skadorna var. Av granskade covidpatienter vårdade på iva hade 23,7 procent vårdrelaterade infektioner och 20,4 procent trycksår. Motsvarande siffror för de som inte intensivvårdats var 5,2 respektive 3,3 procent.

Samtidigt ger rapporten stöd för att utfallet för vården av patienter som intensivvårdats för covid-19 har blivit bättre. I rapporten konstateras att i april avled var femte patient, i juni avled var tionde.

SKR ser flera möjliga orsaker till att covidpatienter drabbats av skador i högre utsträckning och nämner bland annat att sjukdomen i sig är ny, att patienterna ofta varit utlokaliserade och att vårdtiderna varit långa. Och, konstaterar organisationen, det krävande läget har sannolikt gjort att det förebyggande arbetet har prioriterats ned.

Granskningen

Enligt SKR är urvalet i rapporten representativt för de patienter som vårdats för covid-19 i slutenvården under våren 2020. Detta utifrån jämförelser med Socialstyrelsens patientregister.

Till skillnad från andra liknande granskningar har SKR i denna rapport inte bedömt huruvida skadorna varit undvikbara eller inte.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev