Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Hög sjukfrånvaro inom vård och omsorg

Publicerad: 6 december 2016, 07:45

Foto: Thinkstock

Antalet långa sjukskrivningar har ökat kraftigt bland tjänstemän inom privat sektor. Men skillnaderna mellan könen är stora. Kvinnor drabbas oftast av långtidssjukskrivningar när de befinner sig mitt i livet.


Antalet långtidssjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän ökade med 78 procent mellan åren 2008 och 2015, enligt en ny rapport från fackförbundet Unionen. De långa sjukfallen bland kvinnor ökade med 85 procent och med 54 procent bland män.

För männen ökar antalet långa sjukskrivningar efter 50-årsåldern. Men när det gäller kvinnor är antalet sjukfall störst i åldrarna 30—50 år.

– Det är väldigt bekymmersamt att de som drabbas hårdast är kvinnor mitt i livet, antagligen under perioden då man har barn boendes hemma, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Sjukskrivningar är vanligast i de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, omsorg och socialtjänst. Rapporten säger inte något om orsaken till sjukfrånvaron men i takt med att antalet psykiska diagnoser ökar i samhället tror Henrik Ehrenberg att den dominerande bakgrundsfaktorn är den psykosociala pressen på arbetsmarknaden.

Den psykosociala arbetsmiljön bör tas på mycket större allvar, tycker han, och borde ske på samma systematiska vis som man sedan länge har arbetet med den fysiska arbetsmiljön. Det kan handla om sådant som att gå igenom risker för stress och se över arbetsbelastningen.

– Vi har svårt att se hur man annars skulle kunna skapa ett hållbart arbetsliv, säger Henrik Ehrenberg.

Han efterfrågar bland annat en större flexibilitet när det gäller inställningen till prestationer.

– Kanske måste arbetsgivare också se till att det är möjligt att arbeta trots att man inte alltid kan prestera på topp, antingen för att det råder speciella omständigheter eller för att man befinner sig i en viss del av livet.

Långa sjukfall bland tjänstemän

Siffrorna avser sjukskrivningar som är längre än 90 dagar per 1 000 sysselsatta privatanställda tjänstemän med kollektivavtal.

Under 2015 var antalet långa sjukfall 18,7 per 1 000 sysselsatta.

Mellan 2008 och 2015 ökade långtidssjukskrivningarna med 78 procent totalt sett. För kvinnor är ökningen 85 procent, från 14,6 fall 2008 till 27,1 fall 2015.

För männen är ökningen 54 procent, en ökning från 7,2 fall till 11,2 fall under perioden.

Branscherna med högst sjukfrånvaro är vård och omsorg, annan serviceverksamhet, finans och försäkring, utbildning samt transport och magasinering.

Sjukfrånvaron är lägst bland tjänstemän inom tillverknings- och byggbranschen.

Källa: Alecta/Unionen

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev