Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Hundratals studenter saknas på vårdutbildningar

Publicerad: 10 oktober 2018, 08:54

Foto: Thinkstock

En femtedel av platserna på höstens specialistutbildningar för sjuksköterskor står tomma.


Ämnen i artikeln:

SKR

Trenden med att landets lärosäten har svårt att fylla sina platser för specialistutbildningar för sjuksköterskor är intakt. Totalt har 20 av 23 lärosäten platser som gapar tomma för höstens utbildningar, vilket motsvarar cirka 500 platser av landets totala 2 600 platser på utbildningarna. Det visar statistik som Vårdfokus samlat in.

De tre vanligaste orsakerna som lärosätena uppger ligger bakom studentbristen är avsaknaden av kvalificerade lärare, ett underskott på platser för verksamhetsförlagd utbildning, vfu, och att sjuksköterskor i tjänst inte får ledigt eller betalt av sin arbetsgivare under studierna.

För att få svar på vad de flaskhalsarna beror på har Dagens Medicin varit i kontakt med Agneta Jöhnk, som är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har i stället bett sin kollega, tillika utredare, Lotta Christofferson att besvara frågorna.

Avsaknaden av utbildade lärare på lärosätena beskriver Lotta Christofferson som ett “moment 22”. Bristen på vfu-platser menar hon har mycket att göra med de stora pensionsavgångar i yrkesgruppen, som drabbar vården.

– Känt är att bristen på erfarna sjuksköterskor leder till brist på handledare, vilket man åtgärdar genom att kontinuerligt ge fler sjuksköterskor handledarutbildning och att använda mer effektiva modeller för handledning så kallad ”peer”, säger Lotta Christofferson.

Vad gäller att arbetsgivarna inte ger sjuksköterskor de rätta förutsättningarna för att kunna utbilda sig hänvisar Lotta Christofferson till en rapport från Socialstyrelsen. Den visar att antalet sjuksköterskor som erhållit lön under sin specialistutbildning har ökat. Förra året fick 1 900 sjuksköterskor lön under utbildningstid medan det föregående år var 1 500 sjuksköterskor. Men att släppa iväg sina sjuksköterskor är ett dilemma där det kortsiktiga ibland prioriteras.

–  För att bedriva verksamheten måste arbetsgivaren ha tillräckligt med personal. Bristen på sjuksköterskor är en anledning till att arbetsgivaren i vissa lägen inte kan bevilja ledighet för studier. Ett sätt man löser detta på är genom utbildningsanställningar som erbjuder möjlighet att studera på halvfart och arbeta på halvfart. På flera ställen i landet försöker man också få en bättre dialog och planering med lärosätena kring behovet och matchningen av utbildning och vfu-platser, säger Lotta Christofferson.

Utvecklingen kring antalet examinerade specialistsjuksköterskor går dock åt rätt håll. Sedan Regeringen 2015 beslutat om en utökning med 600 platser på specialistutbildningarna har också antalet examinerade studenter ökat. Läsåret 14/15 mottog 2 122 studenter en examen, och 16/17 var siffran uppe i 2 328 examinerade, enligt SKL. En ökning på drygt 200 utbildade.

Relaterat material

Mittuniversitetet pausar specialistutbildningar

Mittuniversitetet pausar en utbildning till

Utbildningarna till specialiserade sjuksköterskor ska utredas

ADAM WENELL

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev