torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Infektionskliniken fick fallolyckorna på fall

Publicerad: 18 oktober 2021, 04:00

Johanna Petersson Viir och Matilda Jansson bedömer riskerna för att patienterna på infektionskliniken ska ramla.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Efter att tre patienter under kort tid föll och skadade sig på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset lyckades kliniken snabbt vända den negativa trenden.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska universitetssjukhusetToppnyheter infektionToppnyheter Rörelseorganen

Nellie Pilsetnek

nellie.pilsetnek@dagensmedicin.se


Det var under en relativt kort period mellan 2017 och 2018 som patienterna föll och skadade sig. Det blev ett tillfälle att byta riktning och sedan dess har undersköterskor och sjuksköterskor från de fyra vårdavdelningarna på infektionskliniken arbetat framgångsrikt med att förebygga och förhindra fallolyckor.

Läs även: Vinsterna med fallprevention ska bli tydligare 

Projektet ”Att vara med på tå – leder till färre fall” startade 2019, för att arbetssättet på kliniken skulle leda till färre fallolyckor.

– Vi gjorde en utredning och identifierade ganska snart att vi arbetade olika på de fyra avdelningarna. Vi har gjort en ordentlig genomlysning och lyckats ena arbetssättet, säger Johanna Petersson Viir, specialsjuksköterska och sektionsledare.

Utredningen var gedigen, representanterna i projektet har granskat journaler där fallolyckor skett, läst facklitteratur, haft erfarenhetsutbyten med andra avdelningar på Sahlgrenska och utomstående kliniker i landet. Gruppen intervjuade dessutom omkring tjugo patienter. 

– Vi ville veta mer om hur patienterna upplevde våra förebyggande insatser för att hindra fallolyckor, säger Johanna Petersson Viir.

Kollegan Matilda Jansson, också specialsjuksköterska och sektionsledare fyller i:

– Det visade sig tidigt i intervjuerna att några patienter fått vänta länge på hjälpmedel för att kunna ta sig upp på ett säkert sätt. Tidigt i projektet köptes därför mer hjälpmedel in. 

Johanna Petersson Viir och Matilda Jansson har ingått i en projektgrupp på Sahlgrenska som med framgång minskat patienternas fallolyckor med 40 procent.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Undersköterskornas arbetssätt, att tidigt vid vårdtillfället berätta för patienterna om var toaletten är och var man tänder lampan, identifierades som effektivt för att förhindra att patienten ramlar och slår sig.

– Vi ha​de frekventa avstämningar varannan vecka ​under projektettiden, för att ​optimera rutinen ​och har haft fortsatt regelbundna samtal om fallprevention på enheterna även efter att projektet avslutats, säger Johanna Petersson Viir. 

Har arbetsmiljön påverkats av de nya arbetssätten?

– Vi har tillgång till fler hjälpmedel och det blir lättare att göra rätt när vi tydliggjort vad som är viktigt att fokusera på. Det har skapat ett lugnt, det framgår tydigare vad som förväntat av oss, säger hon.

Bland annat har vårdpersonalen snabbat upp bedömningen av risken för att patienten ramlar. Det ska vara gjort inom sex timmar från att patienten skrivs in.

– Ett fall brukar inträffa inom de ett till tre första dygnen efter inskrivning. Anledningen är förmodligen att patienten ofta är allmänpåverkad under de första dygnen, att man är yr, eller har hög feber och därför överskattar sina förmågor, säger Johanna Petersson Viir

Det är vanligt att patienten ramlar när hen försöker ta sig till och från toaletten.

– Vi betonar just att det är viktigt att man ber om hjälp, oavsett ålder. Det kan hända både yngre och äldre. Särskilt nu under pandemin har det funnits risk för fall i alla åldrar, patienterna har varit fler och sjukdomen har påverkan på allmäntillståndet, säger hon.

 

Tydlighet, konkret och enat, är ett arbetssätt som underlättar för att förhindra fallrisken hos patienter, anser Johanna Petersson Viir och Matilda Jansson.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

 

För de patienter som vårdas, märks ingen större skillnad.

– Ett fall kan få stora konsekvenser, men patienterna märker nog inte så stora skillnader på det förebyggande arbetet. När en patient ramlar, så innebär det ibland förlängda vårdtider och kanske allvarliga skador. Överlag säger patienterna att de känner sig trygga, säger Matilda Jansson.

När förändringarna i arbetet infördes, syntes direkt en tydlig nedgång. Antalet patienter som ramlade minskade med 40 procent 2019, jämfört med 2017 och 2018.

– Vi har märkt att många patienter med covid-19 haft en ökad falltendens och vi tror att det har varit fördelaktigt att vi var vana vid ett mer strukturerat fallpreventionsarbete redan innan pandemin startade, konstaterar Matilda Jansson.

 

Läs alla Dagens Medicins artiklar inom omvårdnad.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev