Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Karolinska får underkänt i arbetsmiljöenkät

Publicerad: 23 februari 2017, 10:02

49 procent av de svarande tycker att de har tid för återhämtning efter perioder med hög arbetsbelastning, rapporterar Dagens Nyheter.

Foto: Thinkstock

Universitetssjukhuset sågas i den senaste medarbetarundersökning. Bara var sjunde tillfrågad är stolt över sin arbetsplats. Nu kräver landstingsledningen åtgärder.


Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetStockholms läns landsting

Ungefär 9 600 av Karolinska universitetssjukhusets 13 500 medarbetare, eller motsvarande 72 procent, svarade på 2016 års medarbetarundersökning. Svaren ger en dyster bild av arbetsmiljön. Enligt Dagens Nyheter är det drygt 46 procent av de svarande som helt eller delvis anser att de har en rimlig arbetsbelastning och bara 14 procent uppger att de är stolta över sin arbetsplats.

Även de punkter som sjukhuset själv väljer att lyfta upp i sitt pressmeddelande visar att det finns mycket kvar att göra på arbetsmiljöområdet. Där framgår att endast en av tre chefer anser sig ha goda förutsättningar för att utöva sitt ledarskap och att sjukhuset ligger under landstingssnittet i medarbetarskapsindex, ledarskap och totalindex.

Är ni nöjda med det?

– Självklart så måste vi sätta en högre ambition än det här. Vissa saker ser vi tydliga indikationer på att de går åt rätt håll. Men självklart vill vi ha bättre index på alla områden, säger Anna-Karin Samuelsson, HR-direktör vid Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Medicin.

Hur ska ni nå dit?

– Vi har en oerhört gedigen förändringsagenda och många olika verksamhetsområden där vi jobbar parallellt med att både implementera en ny verksamhetsmodell och även att få till ett synligt och bra ledarskap. Ett tydligt mål är att få mindre arbetsgrupper, något vi tror ger enormt stor skillnad.

Det du nämner var redan i gång när undersökningen gjordes. Finns det någonting som ni gör nu utifrån resultatet?

– Resultatet kom precis så vi har inte hunnit sjösätta så mycket. Vi jobbar med de här frågorna. Vi kommer att få ett nedbrutet resultat och alla ledare kommer att få ta del av sitt, det tycker jag är viktigt att framhålla.

Att alla sjukhusets ledare utvärderas är dock en sanning med modifikation. När undersökningen gick ut i december i fjol stod det klart att den inte innehöll några frågor om sjukhusledningen. Läkare på sjukhuset reagerade starkt och manade till bojkott, något Dagens Medicin tidigare rapporterat om.

Är det inte viktigt att veta vad medarbetarna tycker om sjukhusledningen?

– Det här är en fråga som har debatterats mycket. När vi informerade om att det var en ny undersökning har vi fått mycket frågor på den punkten. Det har lett till att jag personligen har fått svara på väldigt många mejl och många i sjukhusledningen har varit ute och diskuterat frågan. Jag vänder det till något positivt, för det ger oss mer saklig information än ett kryss i en enkät.

Men finns det möjlighet att kvantifiera vad medarbetarna tycker om sjukhusledningen?

– Det är svårt att nå ut till samtliga medarbetare i en stor linjeorganisation. Därför har man en chefsstruktur där det är viktigt att man för dialog och diskussioner i alla riktningar. Där har våra chefer ett ansvar.

Varför får inte medarbetarna tycka till om hur sjukhusledningen sköter sig i medarbetarundersökningen?

– Det finns många frågor man kan tycka till om som medarbetare och självklart har man rätt att tycka om vi gör ett bra jobb eller inte. Men om vi gör ett bra jobb eller inte får bäring i hur deras närmaste chefer agerar. Sjukhusledningens arbete ska speglas av det arbete som cheferna gör i linjen och då tycker vi att vi utvärderar ledarskapet på alla nivåer.

Kommer frågan att finnas med i 2017 års medarbetarundersökning?

– Det är för tidigt att svara på. Det styrs väldigt mycket av våra gemensamma basenkäter på landstingsnivå. Frågan kommer säkert att diskuteras och det återstår att se hur det kommer att se ut 2017.

Personallandstingsråd Peter Carpelan (M) noterar att Karolinska har sämre index än alla andra stockholmssjukhusen och att det är en trend som pågått i flera år. Han kräver nu att sjukhusledningen tar fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.

– De här signalerna måste man ta på största allvar. Sjukhusledningen har ett viktigt arbete framför sig för att skapa ett ökat förtroende bland medarbetarna, säger Peter Carpelan till Dagens Nyheter.

Relaterat material

”Tystnadskulturen fortsätter på Karolinska”

Läkare på Karolinska uppmanar till enkätbojkott

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev