Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Landstingen uppmanas hålla koll på egenvård

Publicerad: 2 februari 2017, 13:20

Sjukvården behöver bli bättre på att följa upp patienternas egenvård. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.


Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt hur hälso- och sjukvården arbetar med egenvårdsinsatser där patienter utför sjukvårdsåtgärder i hemmet. I rapporten till regeringen konstaterar myndigheten att hälso- och sjukvården lyckas bra med information till patienter och anhöriga. Däremot lyckas sjukvården inte lika bra med information till andra som ska hjälpa patienten med egenvården, till exempel personal på skolor och korttidsboenden. Socialstyrelsen skriver också att landstingen behöver bli bättre på att göra omprövningar kring om vården ska fortsätta att utföras som egenvård eller inte när förutsättningarna förändras.

Landstingen får kritik för att både journalsystem och avvikelsehanteringssystem på flera håll i landet saknar sökord för egenvård. Det gör att det inte går att följa upp antalet egenvårdsbedömningar och antalet vårdskador som inträffar i samband med egenvård. Vårdgivarna uppmanas därför att skapa bättre förutsättningar för att registrera och följa upp egenvården och vårdskador som inträffar när patienter utför egenvård.

Socialstyrelsen konstaterar också att det råder viss begreppsförvirring. Myndigheten ska därför utreda om det behövs en annan terminologi för att skilja egenvård som patienten utför på ordination av sjukvården i förhållande till egenvård som patienten utför på eget initiativ.

SAMUEL ÅSGÅRD

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev